Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Młodszy kontroler skarbowy


Izba Administracji Skarbowej w Krakowie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Młodszy kontroler skarbowy
Miejsce pracy: Nowy Targ
Ogłoszenie o naborze Nr 82739

Warunki pracy


 • praca administracyjno-biurowa, siedząca, wymagająca wymuszonej pozycji

 • praca związana z obsługą monitora ekranowego powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, wymagająca koncentracji, dokładności

 • obsługa innych urządzeń biurowych

 • na stanowisku występuje oświetlenie sztuczne, sufitowe górne oraz naturalne dzienne - okna

 • narzędzia pracy: komputer, drukarka, telefon, faks, kserokopiarka, niszczarka

 • budynek jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami.


 

Zakres zadań

 • Wprowadza do systemu informatycznego dane szczegółowe z deklaracji podatkowych oraz innych dokumentów
 • Przetwarza dane przesłane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej
 • Tworzy rejestry przypisów i odpisów
 • Współpracuje przy realizacji zadań z komórkami organizacyjnymi urzędu i jednostkami organizacyjnymi KAS

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji lub pracy biurowej
 • Znajomość zagadnień podatkowych: ustawa z dnia 16.11. 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, ustawa z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa, ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawa z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług, ustawa z dnia 9.09.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych, ustawa z dnia 28.07.1983 r. o podatku od spadków i darowizn.
 • Niepełnienie służby zawodowej ani niewykonywanie pracy w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 2141) ani niewspółpracowanie ze wskazanymi organami bezpieczeństwa państwa
 • Wymagana jest grzeczność i uprzejmość
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność obsługi aplikacji biurowych (edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne, programy do prezentacji)
 • Umiejętność pracy pod presją czasu i odporność na stres
APLIKUJ TERAZ