Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Młodszy specjalista ds. rozliczeń


SALTUS Ubezpieczenia

poszukuje osoby na stanowisko

Młodszy specjalista ds. rozliczeń
Miejsce pracy: Sopot
Nr ref.: SR/TU/08/2022
Zadania na stanowisku:
 • weryfikacja dokumentacji przychodzącej od pośredników,
 • weryfikacja poprawności zawartych umów ubezpieczeniowych - zgodnie z wytycznymi,
 • obsługa korespondencji przychodzącej,
 • uzupełnienia danych w systemie informatycznym,
 • wsparcie członków zespołu,
 • współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi w zakresie sprawnej realizacji zadań.
Od kandydatów oczekujemy:
 • gotowości do nauki – procedur, produktów, systemów do obsługi rozliczeń.
 • chęci do pracy z dokumentacją,
 • operatywności – konieczna do realizacji wielu zadań w określonym czasie,
 • skrupulatności - szczególnie przy pracy z danymi,
 • swobodnej obsługi pakietu MS Office (MS Excel - tworzenie prostych tabel, MS Word – tworzenie pism),
 • zaangażowania w pracę zespołu – wzajemne wsparcie w realizacji zadań w określonym terminie,
 • umiejętności interpersonalnych – przydatne w komunikacji ze współpracownikami i kontrahentami,
 • wykształcenia min. średniego.
Mile widziane:
 • doświadczenia w branży ubezpieczeniowej, w szczególności znajomość zagadnień związanych z rozliczeniami pośredników
Oferujemy:
 • pracę w zespole specjalistów, wsparcie wdrożeniowe,
 • umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin,

dodatki dla pracowników:

 • dofinansowanie urlopu,
 • ubezpieczenie zdrowotne,
 • ubezpieczenie na życie,
 • dostęp do programu Multisport,
 • Pracowniczy Program Emerytalny, płatny przez pracodawcę,
 • świąteczne bonusy,
 • możliwość dołączenia do grupy sportowej, starty w imprezach charytatywnych,
 • wolontariat pracowniczy
 • dobrą lokalizację biura, blisko centrum Sopotu, dworca SKM i morza,
 • możliwość rozpoczynania pracy między 7:00 a 9:00,
 • praca zdalną - 4 dni w miesiącu.
Decydując się na udział w procesie rekrutacyjnym związanym z powyższym ogłoszeniem o pracę, wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych. Dane te będą przetwarzane przez SALTUS Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych oraz SALTUS Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie: ul. Władysława IV 22, 81-743 Sopot, jako administratora(ów) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.

Podstawą przetwarzania danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji jest art. 22 1 kodeksu pracy w związku z art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO * . W związku z udziałem w procesie rekrutacyjnym dane osobowe będą przechowywane przez nas po jego zakończeniu przez okres 3 miesięcy.

Podanie danych w zakresie wskazanym w art. 22 1 §1 kodeksu pracy jest warunkiem udziału w procesie rekrutacyjnym, a ich niepodanie może uniemożliwić prawidłowe jego przeprowadzenie. Podanie danych osobowych wykraczających poza ten zakres, w tym wizerunku pozostaje całkowicie dobrowolne.

Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom, którym administrator(rzy) zlecił(li) czynności w zakresie przeprowadzenia działań rekrutacyjnych, przechowywania dokumentacji lub utrzymania systemów informatycznych.

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz kontaktować się z wyznaczonym inspektorem ochrony danych drogą elektroniczną pisząc na adres iod@saltus.pl lub telefonicznie pod numerem 801 888 666.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Tobie prawa:
1. cofnięcia w dowolnym czasie uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych,
2. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub uzupełnienia,
3. usunięcia danych osobowych na zasadach opisanych w art. 17 RODO,
4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych na zasadach opisanych w art. 18 RODO,
5. przenoszenia danych osobowych na zasadach opisanych w art. 20 RODO,
6. sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora na zasadach opisanych w art. 21 RODO,
7. interwencji u administratora lub wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
*rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
APLIKUJ TERAZ