Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Młodszy specjalista ds. weryfikacji umów


Zespół ESOLEO tworzą pasjonaci. Dbamy o rozwój w trosce o środowisko. ZajmujeMY się instalacjami fotowoltaicznymi oraz projektowaniem wraz z instalacją systemów oświetleniowych od wielu lat. Nasze bogate doświadczenie gwarantuje profesjonalizm i wysoką jakość świadczonych przez nas usług. W rozwoju wspierają nas nowe technologie.

 

Jesteśmy częścią Grupy Polsat, w skład której wchodzą m.in.: Cyfrowy Polsat, Polkomtel – operator sieci Plus, Telewizja Polsat, Netia oraz IPLA. Najbliższy okres to dynamiczny rozwój firmy i dostępności naszych usług. To my wyznaczamy standardy bezpieczeństwa i jakości na rynku fotowoltaicznym.

 

Entuzjastycznie patrzymy w przyszłość, którą sami tworzymy.

 

Dołącz do nas, wspieraj nasze działania na rzecz środowiska naturalnego i rozwoju nowych technologii. Razem z nami wyznaczaj trendy i standardy nowoczesnego, proekologicznego stylu życia.

 

Młodszy specjalista ds. weryfikacji umów
Miejsce pracy: Warszawa
Będziesz odpowiedzialna/y za:
 • Weryfikacja formalna umów zawieranych z klientami sektora B2C oraz B2B,
 • Wprowadzanie danych z umów do systemów teleinformatycznych/ewidencyjnych,
 • Dbanie o bezpieczeństwo systemu oraz przetwarzanych w nich danych,
 • Weryfikacja braków i błędów w umowach dostarczonych do Spółki,
 • Realizacja procesów związanych z uzupełnianiem braków negatywnie zweryfikowanych umów,
 • Dbałość o poprawność i kompletność przepływu dokumentów,
 • Skanowanie oraz archiwizacja dokumentacji związanej z umowami,
 • Bieżący kontakt z Regionalnymi Kierownikami oraz Dyrektorami Sprzedaży,
 • Przygotowywanie pism dotyczących zmian w umowach Klientów,
 • Bieżąca współpraca z wewnętrznymi działami Spółki,
 • Analiza oraz rozwiązywanie zgłoszeń w systemie tworzonych przez wewnętrzne działy,
 • Wsparcie administracyjne Doradców Handlowych,
 • Raportowanie do przełożonego o bieżąco wykonanych obowiązkach.

 

Wyślij nam swoje CV jeśli posiadasz:
 • Dobrze czujesz się w pracy z dokumentacją,
 • Cechuje Cię sumienność i rzetelność,
 • Posiadasz dobrze rozwinięte umiejętności komunikacyjne,
 • Masz już doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku lub w obszarze reklamacji, serwisu, kontaktu telefonicznego z klientem.
 • Jesteś konsekwentny w działaniu i dokładny
 • Jesteś samodzielny oraz masz wysokie zdolności organizacyjne,
 • Umiejętność analitycznego myślenia.
Mamy dla Ciebie:
 • Pracę u lidera rynku OZE,
 • Pracę w przyjaznym zespole,
 • Pakiet medyczny oraz sportowy – po okresie próbnym,
 • Elastyczny czas pracy,
 • Możliwość realizacji własnych pomysłów,
 • Stabilne i długoterminowe zatrudnienie,
 • Możliwość awansu i rozwoju osobistego.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., dalej „RODO”, informujemy, że: Administratorem danych osobowych jest Esoleo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Wyścigowej 6, dalej „Esoleo”. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się na adres: rodo@esoleo.pl lub kierując korespondencję pisemna na adres siedziby Esoleo. Dane osobowe przetwarzane będą w celu: a) prowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO; b) rejestracji w bazie kandydatów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, może być ona wycofana w każdym czasie bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano przed wycofaniem zgody. Dane osobowe mogą być udostępniane odbiorcom danych uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów, podmiotom współpracującym z Esoleo, podmiotom przetwarzających dane na zlecenie Esoleo. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu a) tj. prowadzenia procesu rekrutacyjnego oraz przez 6 miesięcy po zakończonym procesie, b) gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 2 lat od przesłania zgłoszenia bądź do momentu wycofania zgody c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń. Po ustaniu celu przetwarzania dane zostaną usunięte.

Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo do: a) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; b) żądania dostępu do danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do przenoszenia danych tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe; c) wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania ze względu na swoją szczególną sytuację; d) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy RODO.

Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w procesie rekrutacyjnym.

Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje dane zawarte w CV.

Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane, ani nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji
APLIKUJ TERAZ