Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Młodszy specjalista / Młodsza Specjalistka - Asystent / Asystentka Programu Nauka dla Ciebie


CENTRUM NAUKI KOPERNIK 

 

poszukuje osoby do pracy na stanowisku:

Młodszy specjalista / Młodsza Specjalistka - Asystent / Asystentka Programu Nauka dla Ciebie
Warszawa

Informacje o programie Nauka dla Ciebie

Zakres obowiązków:
 • Współpraca z pracownikami programu Nauki dla Ciebie w zakresie budżetu, w tym:
  • planowanie i rozliczanie budżetu realizowanych w projekcie działań,
  • przygotowywanie i rozliczanie delegacji,
  • nadzór nad zakupami w projekcie.
 • Prowadzenie dokumentacji Nauki dla Ciebie, w tym:
  • przygotowanie i obsługa wniosków finansowych,
  • wprowadzanie do obiegu faktur oraz innych dokumentów rozliczeniowych,
  • obsługa administracyjna rozliczeń umów edukatorów realizujących działania wyjazdowe,
  • monitorowanie i archiwizacja dokumentów związanych z rozliczeniami finansowymi i umowami.
 • Inne zadania asystenckie:
  • realizacja wysyłek materiałów edukacyjnych do uczestników Programu,
  • wsparcie kierownika projektu w pracach administracyjno-biurowych,
  • przygotowywanie harmonogramów działań, sprawozdań, raportów itp.,
  • wsparcie organizacyjne wydarzeń specjalnych np. gali finałowej konkursu Nauka dla Ciebie, warsztatów, wyjazdów wystawy objazdowej itp.
Aplikuj, jeśli posiadasz:
 • Zamiłowanie do liczb i porządkowania spraw
 • Wykształcenie wyższe lub w trakcie studiów
 • Praktyczną znajomość i umiejętność obsługi pakietu MS Office (Word, Excel, Power Point)
 • Umiejętność planowania i organizacji pracy
 • Łatwość nawiązywania kontaktów i utrzymywania pozytywnych relacji
 • Wysoką kulturę osobistą
 • Bardzo dobrą organizację pracy własnej oraz skrupulatność i zaangażowanie w wykonywaną pracę
Mile widziane:
 • Zainteresowanie tematyką zarządzania projektami
 • Doświadczenie w realizacji projektów edukacyjnych w ramach dofinansowania ze środków zewnętrznych lub/i organizacji wydarzeń
 • Doświadczenie w księgowości
 • Praktyka planowania i rozliczania budżetu projektowego
 • Znajomość języka angielskiego i/lub ukraińskiego na poziomie komunikatywnym (min. B1)
Oferujemy: 
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym w nowoczesnej instytucji kultury
 • Wsparcie zespołu oraz możliwość rozwoju zawodowego
 • Benefity pracownicze (m.in. prywatną opiekę medyczną, dofinansowanie karty Multisport, Legimi, świadczenia z ZFŚS)

Wspólny Program Ministra Edukacji i Nauki oraz Centrum Nauki Kopernik pod nazwą Nauka dla Ciebie finansowany jest w ramach dotacji Ministra Edukacji i Nauki na podstawie umowy z dnia 6 marca 2020 r. Nr 1/CNK-NAUKOBUS/2020. W ramach Programu Nauka dla Ciebie realizowane są działania „Naukobus” i „Planetobus” oraz zajęcia online.

 


W aplikacji prosimy o umieszczenie klauzuli: „Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Nauki Kopernik moich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacyjnego. Zostałam/łem poinformowana/y, że administratorem danych osobowych jest Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-390) przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20. Oświadczam, iż jestem świadoma/y prawa do wglądu do swoich danych, prawa poprawiania danych oraz prawa do żądania usunięcia danych, a dane zostały podane dobrowolnie.”

Zgłoszenia bez załączonej powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane.
Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi na wybrane zgłoszenia.


1. Informujemy, ze administratorem podanych w zgłoszeniu rekrutacyjnym danych osobowych jest Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-390) przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20 (dalej jako „CNK”).

2. Te dane osobowe, które zostały wymienione w Kodeksie Pracy, przetwarzamy na podstawie przepisów prawa. Podstawą przetwarzania pozostałych danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. tj. zgoda osoby, której dane dotyczą.

3. Dane zbierane są w celu realizacji danego procesu rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody, także w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez CNK.

4. Dane przetwarzane będą przez okres do 3 miesięcy od momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody na udział w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez CNK, przez okres 12 miesięcy od dnia przesłania zgłoszenia.

5. Informujemy, że podane w zgłoszeniu dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom świadczącym usługi na rzecz CNK oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

7. Ponadto informujemy o przysługującym Pani/Panu prawie do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych, w formie pisemnej lub drogą elektroniczną na adres e-mail: rekrutacja@kopernik.org.pl co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne przy czym jest warunkiem niezbędnym do uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym. W przypadku niepodania danych, nie będzie możliwy udział w prowadzonym przez CNK procesie rekrutacyjnym.

10. Decyzje dotyczące podanych w zgłoszeniu rekrutacyjnym danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

11. Kontakt z CNK, w tym z osobą realizująca w CNK obowiązki inspektora ochrony danych, możliwy jest w formie pisemnej na adres podany w pkt. 1 powyżej, lub w formie elektronicznej na adres e-mail: rekrutacja@kopernik.org.pl.


Więcej o Centrum Nauki Kopernik na www.kopernik.org.pl

APLIKUJ TERAZ