Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Młodszy specjalista w Wydziale ds. Rozliczeń Osób Ubezpieczonych w Departamencie Współpracy Międzynarodowej


Młodszy specjalista
w Wydziale ds. Rozliczeń Osób Ubezpieczonych
w Departamencie Współpracy Międzynarodowej
 
Numer ogłoszenia: DWM/23/170
Miejsce pracy: Warszawa
 
1 etat / umowa o pracę na zastępstwo
 
Termin składania ofert 07.11.2023 r.

Szczegóły oferty

 

GŁÓWNE ZADANIA:
 • terminowe i zgodne z obowiązującymi procedurami prowadzenie spraw związanych z obsługą roszczeń przedstawianych przez inne państwa członkowskie UE/EFTA;
 • nadzór merytoryczny nad działaniami oddziałów wojewódzkich NFZ w zakresie obsługi roszczeń;
 • udział w pracach nad modyfikacjami systemów obsługujących realizację procesów leżących w kompetencjach Wydziału;
 • udział w pracach związanych z modelowaniem procesów obsługi roszczeń.
WYMAGANIA:

 

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie: wyższe (finanse, prawo, administracja, ubezpieczenia, ochrona zdrowia) lub średnie;
 • wymagane lata pracy:
  • minimum rok pracy zawodowej w przypadku posiadania wykształcenia wyższego,
  • minimum 4 lata pracy zawodowej w przypadku posiadania wykształcenia średniego.
Wykształcenie należy potwierdzić kopią świadectwa lub dyplomu ukończenia uczelni wyższej; wymagane w ogłoszeniu lata pracy zawodowej należy potwierdzić świadectwami pracy/zaświadczeniem o zatrudnieniu/aktualnym wyciągiem z CEIDG.

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość przepisów  prawa z zakresu finansów i rachunkowości lub ubezpieczeń społecznych (mile widziane);
 • doświadczenie zawodowe w jednostkach sektora finansów publicznych lub instytucjach finansowych, ubezpieczeniowych lub administracji publicznej (mile widziane);
 • znajomość języka angielskiego lub niemieckiego pozwalająca na pracę z dokumentacją obcojęzyczną i realizację zadań przewidywanych na stanowisku;
 • znajomość pakietu Microsoft Office;
 • umiejętność rozwiązywania problemów;
 • bardzo dobry warsztat organizacji pracy własnej;
 • komunikatywność, dokładność, otwartość na zmiany.
Wymagane dokumenty:
 • CV;
 • podpisany kwestionariusz osobowy;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane w ogłoszeniu lata pracy zawodowej z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenie lub prowadzenia działalności gospodarczej;
 • kopie innych dokumentów zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi;
 • podpisane oświadczenia i zgody (zwracamy szczególną uwagę na poprawne wypełnienie dokumentów);

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak prawidłowo złożyć dokumenty lub szukasz dodatkowych informacji dotyczących procesu rekrutacji i technik naboru, skorzystaj z naszego poradnika. Znajdziesz tam również klauzulę informacyjną oraz wzory wymaganych zgód, które ułatwią Ci aplikowanie.

ZAPRASZAMY
W przypadku dodatkowych pytań, jesteśmy dla Ciebie dostępni pod adresem e-mail: rekrutacja@nfz.gov.pl.

Naszym pracownikom oferujemy:

 • Pracę w organizacji sprawnie zarządzanej, skoncentrowanej na realizacji celów
 • Pracę zgodnie z metydyką LEAN MANAGEMENT
 • Stabilne zatrudnienie na Umowę o Pracę
 • Profesjonalny system szkoleń
 • Opiekę mentora
 • Możliwości awansu zawodowego
 • Miłą atmosferę w pracy
 • Atrakcyjne wsparcie socjalne (ZFŚS)
 • Inicjatywy dbające o zdrowie

NASZE WARTOŚCI:

 • OTWARTOŚĆ NA PACJENTA
 • EFEKTYWNOŚĆ
 • INNOWACYJNOŚĆ
 • SATYSFAKCJA PRACOWNIKÓW
APLIKUJ TERAZ