Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Naczelnik Wydziału ds. ekonomiczno-finansowych​


Jesteśmy zarządcą krajowej infrastruktury kolejowej i jedną z największych polskich firm, łączącą tradycję z nowoczesnymi technologiami. Udostępniamy drogikolejowe przewoźnikom pasażerskim i towarowym,prowadzimy ruch pociągów oraz tworzymy rozkłady jazdy. Budujemy, modernizujemy i utrzymujemycałą infrastrukturę kolejową. Wszystko z szacunkiem dla natury. Gwarantujemy stabilne zatrudnienieponad 39 tysiącom osób w całym kraju!

Naczelnik Wydziału ds. ekonomiczno-finansowych

Warszawa
Numer referencyjny:
WZ/IR/105/06/22
Co zyskasz?
 • Umowę o pracę
 • Ulgi na przejazd koleją
 • Opiekę medyczną
 • Przyjazną i partnerską atmosferę pracy
 • Pracowniczą kasę zapomogowo-pożyczkową
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • Program sportowo -rekreacyjny
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • nadzorowanie i koordynowanie prowadzenia rozliczeń bieżącej działalności Regionu Centralnego,
 • nadzorowanie i koordynowanie prowadzenia rozliczeń nakładów inwestycyjnych oraz nadzorowanie i weryfikacja prawidłowości wyodrębnionej ewidencji środków trwałych w budowie finansowanych z UE i środków budżetowych,
 • nadzorowanie i koordynowanie zapewnienia prawidłowości i terminowości rozliczeń podatkowych oraz obsługi finansowej w tym terminowości i prawidłowości wartości zapłat za zobowiązania,
 • zatwierdzanie dokumentów księgowych pod względem formalno – rachunkowym, uzgadnianie projektów porozumień i umów na roboty, dostawy i usługi oraz dokumentacji przetargowej,
 • kontrolowanie i przeprowadzanie wyceny rozrachunków oraz inwentaryzacji kont Księgi Głównej dotyczących Regionu, udział w obsłudze organów kontroli zewnętrznej i wewnętrznej Spółki,
 • nadzorowanie i koordynowanie opracowywania informacji wspomagających proces podejmowania decyzji przy ocenie efektywności inwestycji,
 • udział w przygotowywaniu projektów planów działalności inwestycyjnej dla projektów prowadzonych w Regionie wraz z prowadzeniem sprawozdawczości,
 • monitorowanie i kontrolowanie inwestycji realizowanych w Regionie oraz identyfikacja zagrożeń niewykonania Planu i ustalanie możliwości finansowania innych priorytetowych inwestycji zgłaszanych do realizacji,
 • współpraca z zespołami kontraktu w zakresie przygotowania i rozliczania projektów współfinansowanych ze środków krajowych i unijnych.
Wymagane kwalifikacje:
 • wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: finanse / ekonomia,
 • 5 lat doświadczenia zawodowego na stanowiskach związanych z finansami / ekonomią, w tym  2 lata na stanowiskach związanych z zarządzaniem zespołem,
 • wiedza zawodowa w zakresie: finanse i rachunkowość, podatki, księgowość, controling,
 • znajomość pakietu MS Office oraz systemu SAP na poziomie średniozaawansowanym,
 • umiejętność współpracy oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • umiejętność zarządzania zespołem oraz podejmowania decyzji,
 • dojrzałość menedżerska.
W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych, których podanie nie wynika z przepisów prawa, przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą znajdującą się pod adresem: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, w celu rozpatrzenia mojej kandydatury na potrzeby niniejszej rekrutacji.”

W przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte wraz z powiadomieniem o błędnie złożonej aplikacji i konieczności ponownego złożenia aplikacji z wyrażoną zgodą lub ograniczeniem zakresu danych do wymaganego przepisami prawa. Pełen obowiązek informacyjny administratora danych zostanie wykonany wobec aplikującego w formularzu rekrutacyjnym.

Użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku. Oferta pracy dla wybranego kandydata może odbiegać od nazwy z ogłoszenia.

APLIKUJ TERAZ