Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Pracownik do Działu Zamówień Publicznych


Ogłoszenie numer: 8715529, z dnia 2024-01-25

Pracownik do Działu Zamówień Publicznych

Miejsce pracy: Kraków

 

Opis stanowiska

 • przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z przepisami

Wymagania

 • dobra znajomość ustawy prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi
 • wykształcenie wyższe prawnicze lub minimum 6-o miesięczne doświadczenie zawodowe na stanowisku pracy związanym z organizacją postępowań o udzielenie zamówień publicznych po stronie zamawiającego (warunek konieczny)
 • umiejętność szybkiego podejmowania decyzji i rozwiązywania sytuacji problemowych
 • dobra organizacja pracy
 • umiejętność pracy w zespole
 • Kandydat powinien spełniać wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. 2023 poz. 1515).

Oferujemy

 • umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu
 • pracę w ambitnym zespole
 • stabilne warunki zatrudnienia
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia i kwalifikacji

Osoby zainteresowane prosimy o wysłanie CV wraz z listem motywacyjnym za pomocą przycisku aplikowania.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli (UWAGA: dokumenty przesłane bez poniższej klauzuli nie będą rozpatrywane):

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Krakowski Szpital Specjalistyczny im. św. Jana Pawła II z siedzibą: 31-202 Kraków, ul. Prądnicka 80, zawartych w przedłożonych dokumentach aplikacyjnych moich danych osobowych innych niż wymienione w art. 221 § 1 Kodeksu pracy, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO oraz zgodnie z klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody.

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.
APLIKUJ TERAZ