Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Pracownik ds. analiz w zakresie nadzoru właścicielskiego


Jesteśmy zarządcą krajowej infrastruktury kolejowej i jedną z największych polskich firm, łączącą tradycję z nowoczesnymi technologiami. Udostępniamy drogikolejowe przewoźnikom pasażerskim i towarowym,prowadzimy ruch pociągów oraz tworzymy rozkłady jazdy. Budujemy, modernizujemy i utrzymujemycałą infrastrukturę kolejową. Wszystko z szacunkiem dla natury. Gwarantujemy stabilne zatrudnienieponad 39 tysiącom osób w całym kraju!

Stanowisko ds. analiz w zakresie nadzoru właścicielskiego

(umowa na czas określony w celu zastępstwa pracownika)

Warszawa
Numer referencyjny:
WZ/IBZ/01/02/22
Co zyskasz?
 • Umowę o pracę
 • Ulgi na przejazd koleją
 • Opiekę medyczną
 • Przyjazną i partnerską atmosferę pracy
 • Pracowniczą kasę zapomogowo-pożyczkową
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • Program sportowo-rekreacyjny
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • bieżące monitorowanie i analiza funkcjonowania spółek zależnych,
 • opracowywanie wytycznych dla spółek zależnych,
 • opracowywanie dokumentów korporacyjnych dotyczących sprawowania przez PKP PLK S.A. nadzoru właścicielskiego nad spółkami zależnymi,
 • prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem praw właścicielskich w spółkach zależnych,
 • współpraca z radami nadzorczymi oraz z zarządami spółek zależnych w zakresie ich bieżącej działalności.
Wymagane kwalifikacje:
 • wykształcenie wyższe lub w trakcie ostatniego roku studiów na kierunkach administracyjnych lub ekonomicznych,
 • minimum 1 rok doświadczenia zawodowego,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, ze szczególnym uwzględnieniem MS Excel i MS PowerPoint,
 • umiejętność sporządzania opinii/rekomendacji,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • inicjatywa i samodzielność w realizacji zadań,
 • umiejętność współpracy oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • umiejętność radzenia sobie z emocjami,
 • zorientowanie na klienta wewnętrznego i zewnętrznego,
 • otwartość na zmianę.
Mile widziane kwalifikacje:
 • wiedza z zakresu Kodeksu spółek handlowych.
W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych, których podanie nie wynika z przepisów prawa, przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą znajdującą się pod adresem: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, w celu rozpatrzenia mojej kandydatury na potrzeby niniejszej rekrutacji.”

W przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte wraz z powiadomieniem o błędnie złożonej aplikacji i konieczności ponownego złożenia aplikacji z wyrażoną zgodą lub ograniczeniem zakresu danych do wymaganego przepisami prawa. Pełen obowiązek informacyjny administratora danych zostanie wykonany wobec aplikującego w formularzu rekrutacyjnym.

Użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku. Oferta pracy dla wybranego kandydata może odbiegać od nazwy z ogłoszenia.

APLIKUJ TERAZ