Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Pracownik ds. aukcji elektronicznych i zamówień niskocennych​


Jesteśmy zarządcą krajowej infrastruktury kolejowej i jedną z największych polskich firm, łączącą tradycję z nowoczesnymi technologiami. Udostępniamy drogikolejowe przewoźnikom pasażerskim i towarowym,prowadzimy ruch pociągów oraz tworzymy rozkłady jazdy. Budujemy, modernizujemy i utrzymujemycałą infrastrukturę kolejową. Wszystko z szacunkiem dla natury. Gwarantujemy stabilne zatrudnienieponad 39 tysiącom osób w całym kraju!

Stanowisko ds. aukcji elektronicznych i zamówień niskocennych

 

Warszawa
Numer referencyjny:
WZ/ILG/92/06/22
Co zyskasz?
 • Umowę o pracę
 • Ulgi na przejazd koleją
 • Opiekę medyczną
 • Przyjazną i partnerską atmosferę pracy
 • Pracowniczą kasę zapomogowo-pożyczkową
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • Program sportowo -rekreacyjny
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • prowadzenie elektronicznych aukcji zakupowych, organizowanych w ramach postępowań o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych przez Jednostki organizacyjne Spółki,
 • prowadzenie postępowań zakupowych niskocennych na potrzeby Komórek organizacyjnych Centrali Spółki,
 • standaryzacja dokumentów związanych z prowadzeniem aukcji zakupowych oraz postępowań zakupowych niskocennych,
 • współudział w opracowywaniu i ustalaniu zasad i procedur regulujących prowadzenie aukcji elektronicznych oraz postępowań zakupowych niskocennych w Spółce.
Wymagane kwalifikacje:
 • wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: administracja, prawo lub pokrewne,
 • 2 lata doświadczenia zawodowego,
 • doświadczenie w pracy w oparciu o powszechnie obowiązujące akty prawne lub regulacje wewnętrzne organizacji,
 • umiejętność sporządzania korespondencji formalnej,
 • znajomość pakietu MS Office,
 • umiejętność współpracy oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • umiejętność radzenia sobie z emocjami, w tym pracy pod presją,
 • zorientowanie na klienta wewnętrznego i zewnętrznego, komunikatywność,
 • dobra organizacja pracy, skrupulatność oraz samodzielność w działaniu,
 • otwartość na zmianę.
Mile widziane kwalifikacje:
 • doświadczenie przy realizacji zadań z obszaru zamówień publicznych lub procesów zakupowych przedsiębiorstwa,
 • doświadczenie w opracowywaniu umów, w szczególności z zakresu zamówień publicznych,
 • znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy Kodeks cywilny.
W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych, których podanie nie wynika z przepisów prawa, przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą znajdującą się pod adresem: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, w celu rozpatrzenia mojej kandydatury na potrzeby niniejszej rekrutacji.”

W przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte wraz z powiadomieniem o błędnie złożonej aplikacji i konieczności ponownego złożenia aplikacji z wyrażoną zgodą lub ograniczeniem zakresu danych do wymaganego przepisami prawa. Pełen obowiązek informacyjny administratora danych zostanie wykonany wobec aplikującego w formularzu rekrutacyjnym.

Użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku. Oferta pracy dla wybranego kandydata może odbiegać od nazwy z ogłoszenia.

APLIKUJ TERAZ