Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Pracownik ds. doradztwa technicznego


Jesteśmy zarządcą krajowej infrastruktury kolejowej i jedną z największych polskich firm, łączącą tradycję z nowoczesnymi technologiami. Udostępniamy drogi kolejowe przewoźnikom pasażerskim i towarowym, prowadzimy ruch pociągów oraz tworzymy rozkłady jazdy. Budujemy, modernizujemy i utrzymujemy całą infrastrukturę kolejową. Wszystko z szacunkiem dla natury!

Centrum Realizacji Inwestycji poszukuje osób na stanowisko:
Stanowisko ds. doradztwa technicznego
Miejsce pracy: Gdańsk
Numer referencyjny: WZ/IR/02/06/24
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • wsparcie komórek organizacyjnych realizujących zadania inwestycyjne w Regionie w zakresie spraw mogących skutkować sporami,
 • opiniowanie sporów pod kątem technicznym, we współpracy z komórkami organizacyjnymi realizującymi zadania inwestycyjne, komórkami organizacyjnymi lub zewnętrznymi kancelariami prawnymi oraz Inżynierem projektu, a także innymi komórkami Centrali i Centrum uczestniczącymi w procesie rozpatrywania sporów,
 • opiniowanie zakresów technicznych planowanych do udzielenia zamówień podstawowych/uzupełniających/dodatkowych, robót zamiennych,
 • udział w Radach Budowy, spotkaniach i negocjacjach z wykonawcami w Regionie,
 • identyfikowanie przypadków umożliwiających występowanie z roszczeniami Spółki wobec wykonawców oraz ich analiza w Regionie,
 • wsparcie w definiowaniu zagadnień technicznych w toku współpracy z zewnętrznymi kancelariami prawnymi,
 • współpraca z komórką organizacyjną ds. dokumentów bazowych, w szczególności w zakresie implementowania zapisów minimalizujących powstawanie sporów z winy Zamawiającego.
Wymagane kwalifikacje:
 • wykształcenie wyższe techniczne lub ekonomiczne,
 • 4 lata doświadczenia zawodowego, w tym 2 lata w obszarze budownictwa lub inwestycji,
 • wiedza z zakresu przygotowania i realizacji inwestycji, budownictwa i roszczeń,
 • znajomość pakietu MS Office na poziomie średnio zaawansowanym (Word, Excel),
 • znajomość przepisów prawa budowlanego, zamówień publicznych oraz prawa cywilnego w zakresie zobowiązań i umów,
 • umiejętność analizowania zapisów umów,
 • umiejętność precyzyjnego formułowania opinii pisemnych,
 • umiejętność współpracy oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • umiejętność radzenia sobie z emocjami,
 • zorientowanie na klienta wewnętrznego i zewnętrznego,
 • otwartość na zmianę.
Korzyści
dla Ciebie:
Korzyści dla Ciebie:
 • Umowa o pracę
 • Ulgi na przejazd koleją w Polsce i za granicą
 • Opieka medyczna
 • Pracownicza kasa zapomogowo-pożyczkowa
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • Karta Multisport
W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych, których podanie nie wynika z przepisów prawa, przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą znajdującą się pod adresem: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, w celu rozpatrzenia mojej kandydatury na potrzeby niniejszej rekrutacji.”

W przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte wraz z powiadomieniem o błędnie złożonej aplikacji i konieczności ponownego złożenia aplikacji z wyrażoną zgodą lub ograniczeniem zakresu danych do wymaganego przepisami prawa. Pełen obowiązek informacyjny administratora danych zostanie wykonany wobec aplikującego w formularzu rekrutacyjnym.
Użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku. Oferta pracy dla wybranego kandydata może odbiegać od nazwy z ogłoszenia.
APLIKUJ TERAZ