Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Pracownik ds. kwalifikowalności i procedur


Jesteśmy zarządcą krajowej infrastruktury kolejowej i jedną z największych polskich firm, łączącą tradycję z nowoczesnymi technologiami. Udostępniamy drogikolejowe przewoźnikom pasażerskim i towarowym,prowadzimy ruch pociągów oraz tworzymy rozkłady jazdy. Budujemy, modernizujemy i utrzymujemycałą infrastrukturę kolejową. Wszystko z szacunkiem dla natury. Gwarantujemy stabilne zatrudnienieponad 39 tysiącom osób w całym kraju!

Stanowisko ds. kwalifikowalności i procedur

(umowa na czas określony w celu zastępstwa pracownika)

Warszawa
Numer referencyjny:
WZ/IWE/74/05/22
Co zyskasz?
 • Umowę o pracę
 • Ulgi na przejazd koleją
 • Opiekę medyczną
 • Przyjazną i partnerską atmosferę pracy
 • Pracowniczą kasę zapomogowo-pożyczkową
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • Program sportowo -rekreacyjny
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • tworzenie i aktualizacja podręczników procedur zarządzania projektami dla funduszy unijnych oraz ich dystrybucja,
 • analiza przepisów, procedur, wytycznych i zaleceń ministerstwa właściwego ds. rozwoju oraz CUPT i instytucji unijnych w zakresie realizacji projektów unijnych, trwałości projektów i kwalifikowalności,
 • analiza wytycznych Unii Europejskiej w zakresie finansowania projektów infrastrukturalnych w Polsce w perspektywie 2014-2020 i 2021-2027,
 • opiniowanie projektów aktów prawnych, regulaminów, dokumentów bazowych w zakresie zasad finansowania i realizacji projektów unijnych  oraz zgodności z wytycznymi wydanymi przez Instytucję Zarządzającą,
 • udział w pracach wskazanych komisji, zespołów zadaniowych i grup roboczych w zakresie zasad finansowania i realizacji projektów unijnych,
 • prowadzenie spraw horyzontalnych oraz prowadzenie  korespondencji z  CUPT w sprawie kontroli ex-ante aneksów do umów z wykonawcami,
 • koordynowanie archiwizacji oraz tematów dot. przetwarzania danych osobowych w zakresie działania Biura.
Wymagane kwalifikacje:
 • wykształcenie wyższe,
 • 2 lata doświadczenia zawodowego, mile widziane doświadczenie (odbyte szkolenia) z zakresu funduszy unijnych,
 • wiedza zawodowa z zakresu inwestycji, administracji,
 • znajomość pakietu MS Office na poziomie średniozaawansowanym,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu średniozaawansowanym,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • zorientowanie na realizację celów,
 • umiejętność współpracy oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • umiejętność radzenia sobie z emocjami,
 • zorientowanie na klienta wewnętrznego i zewnętrznego,
 • otwartość na zmianę.
W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych, których podanie nie wynika z przepisów prawa, przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą znajdującą się pod adresem: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, w celu rozpatrzenia mojej kandydatury na potrzeby niniejszej rekrutacji.”

W przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte wraz z powiadomieniem o błędnie złożonej aplikacji i konieczności ponownego złożenia aplikacji z wyrażoną zgodą lub ograniczeniem zakresu danych do wymaganego przepisami prawa. Pełen obowiązek informacyjny administratora danych zostanie wykonany wobec aplikującego w formularzu rekrutacyjnym.

Użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku. Oferta pracy dla wybranego kandydata może odbiegać od nazwy z ogłoszenia.

APLIKUJ TERAZ