Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Pracownik ds. rozrachunków i windykacji należności


Jesteśmy zarządcą krajowej infrastruktury kolejowej i jedną z największych polskich firm, łączącą tradycję z nowoczesnymi technologiami. Udostępniamy drogikolejowe przewoźnikom pasażerskim i towarowym,prowadzimy ruch pociągów oraz tworzymy rozkłady jazdy. Budujemy, modernizujemy i utrzymujemycałą infrastrukturę kolejową. Wszystko z szacunkiem dla natury. Gwarantujemy stabilne zatrudnienieponad 39 tysiącom osób w całym kraju!

Stanowisko ds. rozrachunków i windykacji należności - umowa na czas określony w celu zastępstwa pracownika


Warszawa
Numer referencyjny:
WZ/IKF/284/01/23
Co zyskasz?
 • Umowę o pracę
 • Ulgi na przejazd koleją
 • Opiekę medyczną
 • Przyjazną i partnerską atmosferę pracy
 • Pracowniczą kasę zapomogowo-pożyczkową
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • Program sportowo -rekreacyjny
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • windykacja należności oraz analiza rozrachunków,
 • przygotowywanie i uzgadnianie dokumentów dotyczących porozumień, kompensat, zabezpieczenia należności, cesji wierzytelności zawieranych z kontrahentami w zakresie określonym kompetencjami,
 • dokonywanie wyceny rozrachunków w zakresie odpisów aktualizujących należności, naliczania odsetek i innych roszczeń wynikających z umów przychodowych zawartych z kontrahentami,
 • współpraca z komórkami prawnymi w zakresie gromadzenia dokumentów niezbędnych do sformułowania pozwu, analiza zapisów umownych, dokumentów zabezpieczających należności Spółki,
 • współpraca z organami windykacyjnymi, wydziałami oraz komórkami organizacyjnymi Spółki w pracach nad sporządzaniem informacji o dłużnikach, pozyskiwanie informacji oraz dowodów zabezpieczających roszczenia dochodzone od dłużników,
 • sporządzenie raportów, sprawozdawczości oraz analiz z zakresu rozrachunków cywilnoprawnych,
 • weryfikacja rozrachunków przeprowadzanych przez podległe zakłady Spółki w zakresie dokonywania przez nich księgowań należności i zobowiązań cywilnoprawnych, rozliczeń bezgotówkowych, przeprowadzanej wyceny,
 • opracowanie jednolitych procedur, wzorów dokumentów w zakresie rozrachunków, zabezpieczeń i windykacji należności.
Wymagane kwalifikacje:
 • wykształcenie wyższe w specjalności finanse lub pokrewnej,
 • 4 lata doświadczenia zawodowego, w tym 2 lata pracy na stanowiskach związanych z rachunkowością i finansami,
 • wiedza zawodowa z zakresu windykacji i finansów,
 • znajomość pakietu MS Office na poziomie zaawansowanym,
 • znajomość programu SAP,
 • umiejętność współpracy oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • umiejętność radzenia sobie z emocjami,
 • zorientowanie na klienta wewnętrznego i zewnętrznego,
 • otwartość na zmianę.
W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych, których podanie nie wynika z przepisów prawa, przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą znajdującą się pod adresem: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, w celu rozpatrzenia mojej kandydatury na potrzeby niniejszej rekrutacji.”

W przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte wraz z powiadomieniem o błędnie złożonej aplikacji i konieczności ponownego złożenia aplikacji z wyrażoną zgodą lub ograniczeniem zakresu danych do wymaganego przepisami prawa. Pełen obowiązek informacyjny administratora danych zostanie wykonany wobec aplikującego w formularzu rekrutacyjnym.

Użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku. Oferta pracy dla wybranego kandydata może odbiegać od nazwy z ogłoszenia.

APLIKUJ TERAZ