Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Pracownik ds. wycen inwestycyjnych


Jesteśmy zarządcą krajowej infrastruktury kolejowej i jedną z największych polskich firm, łączącą tradycję z nowoczesnymi technologiami. Udostępniamy drogikolejowe przewoźnikom pasażerskim i towarowym,prowadzimy ruch pociągów oraz tworzymy rozkłady jazdy. Budujemy, modernizujemy i utrzymujemycałą infrastrukturę kolejową. Wszystko z szacunkiem dla natury. Gwarantujemy stabilne zatrudnienieponad 39 tysiącom osób w całym kraju!

Stanowisko ds. wycen inwestycyjnych

Wrocław
Numer referencyjny:
WZ/IR/125/05/22
Co zyskasz?
 • Umowę o pracę
 • Ulgi na przejazd koleją
 • Opiekę medyczną
 • Przyjazną i partnerską atmosferę pracy
 • Pracowniczą kasę zapomogowo-pożyczkową
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • Program sportowo -rekreacyjny

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • opracowywanie kosztorysów inwestorskich, opracowywanie planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych,
 • analiza kosztów w poszczególnych wariantach rozwiązań projektowych,
 • weryfikowanie wycen wykonawców w zakresie roszczeń, robót dodatkowych, uzupełniających i innych oraz innych analiz porównawczych opracowanych przez wykonawców kosztorysów ofertowych,
 • weryfikacja lub wykonywanie kalkulacji wysokości roszczeń,
 • weryfikacja szacunkowych wartości zamówienia w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego,
 • udział w negocjacjach z wykonawcami w zakresie roszczeń,
 • współpraca z innymi komórkami w zakresie wycen oraz kalkulacji.
Wymagane kwalifikacje:
 • wykształcenie wyższe techniczne (budownictwo, elektroenergetyka, drogi kolejowe, sterowanie ruchem kolejowym lub pokrewne),
 • 4 lata doświadczenia zawodowego, w tym 2 lata pracy na stanowiskach związanych z ofertowaniem lub wyceną robót budowlanych,
 • wiedza zawodowa w zakresie inwestycji i negocjacji,
 • znajomość przepisów i standardów w zakresie projektowania i zawierania kontraktów budowlanych,
 • znajomość pakietu MS Office i programu Norma,
 • umiejętność współpracy oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • umiejętność radzenia sobie z emocjami,
 • zorientowanie na klienta wewnętrznego i zewnętrznego,
 • otwartość na zmianę.
Mile widziane kwalifikacje:
 • doświadczenie zawodowe z zakresu kosztorysowania infrastruktury (branże: drogi kolejowe, elektroenergetyka kolejowa, sterowanie ruchem kolejowym).
W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych, których podanie nie wynika z przepisów prawa, przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą znajdującą się pod adresem: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, w celu rozpatrzenia mojej kandydatury na potrzeby niniejszej rekrutacji.”

W przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte wraz z powiadomieniem o błędnie złożonej aplikacji i konieczności ponownego złożenia aplikacji z wyrażoną zgodą lub ograniczeniem zakresu danych do wymaganego przepisami prawa. Pełen obowiązek informacyjny administratora danych zostanie wykonany wobec aplikującego w formularzu rekrutacyjnym.

Użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku. Oferta pracy dla wybranego kandydata może odbiegać od nazwy z ogłoszenia.

APLIKUJ TERAZ