Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Pracownik ds. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych


DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM ONKOLOGII, PULMONOLOGII I HEMATOLOGII

zatrudni osobę na stanowisko:

Pracownik ds. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Miejsce pracy: Wrocław
Podstawowe zadania, jakie będą należały do nowo zatrudnionego Pracownika:
 • Administracyjna obsługa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) zgodnie z ustaleniami Komisji Socjalnej i decyzjami osób uprawnionych;
 • Zbieranie, weryfikowanie i prowadzenie ewidencji wniosków o korzystanie z ZFŚS;
 • Przygotowywanie dokumentacji do rozpatrzenia na posiedzeniu Komisji Socjalnej;
 • Monitorowanie wydatkowania środków z ZFŚS;
 • Kreowanie polityki socjalnej DCOPiH;
 • Analizowanie struktury społeczno-zawodowej DCOPiH na potrzeby kreowania polityki socjalnej;
 • Przekazywanie poleceń wypłat z ZFŚS lub innych rozliczeń do Kierownika Działu Kadr;
 • Prowadzenie rejestru przyznanych świadczeń z ZFŚS;
 • Bieżące wsparcie współpracowników Działu Rozwoju Personalnego
  w prowadzeniu innych spraw pozostających w obszarze zadań Działu.
Wymagania stawiane przez Pracodawcę:
 • Wykształcenie minimum średnie;
 • Minimum roczne doświadczenie w pracy w obszarze związanym z obsługą ZFŚS;
 • Znajomość ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych;
 • Umiejętność obsługi komputera (znajomość pakietu MS Office, w szczególności Excel);
 • Wysoka kultura osobista oraz zdolności organizacyjne;
 • Skrupulatność, sumienność, dyskrecja;
 • Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
Oferujemy:
 • Stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę w DCOPiH;
 • Okazję do rozwoju w dynamicznym otoczeniu, możliwość podnoszenia kwalifikacji;
 • Możliwość korzystania ze świadczeń z ZFŚS;
 • Przyjazną atmosferę pracy w zaangażowanym zespole.

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako rodo, Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu informuje, że:

1. Administratorem Pana/ Pani danych osobowych jest Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu, z siedzibą pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław, dalej jako ADO.

2. ADO zatrudnia Inspektora Ochrony Danych, e-mail: iod@dco.com.pl.

3. Pana/ Pani dane osobowe są przetwarzane przez ADO w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko pracy u ADO, stosownie do postanowień art. 22¹ ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018, poz. 108 ze zm.), a w pozostałym zakresie na podstawie Pana/ Pani dobrowolnej zgody.

4. Pana/ Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres w zakresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania danych osobowych, nie dłużej jednak niż do dnia podanego w ogłoszeniu o pracę lub do czasu ewentualnego wcześniejszego wycofania przez Pana/ Panią zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji. 5. Podanie przez Pana/ Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia rekrutacji, w której bierze Pan/Pani udział.

6. Przysługuje Panu/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, w także prawo do przenoszenia danych.

7. Pana/ Pani dane osobowe nie są udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt 9 rodo. Pana/ Pani dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem.

8. Pana/ Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

9.Pana/ Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez ADO, w tym profilowaniu przy realizacji rekrutacji.

10. Ma Pan/ Pani prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.

11. Ma Pan/ Pani prawo wniesienia skargi do Biura Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2 , 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, kancelaria@puodo.gov.pl.

APLIKUJ TERAZ