Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Pracownik ds. zamówień


Jesteśmy zarządcą krajowej infrastruktury kolejowej i jedną z największych polskich firm, łączącą tradycję z nowoczesnymi technologiami. Udostępniamy drogikolejowe przewoźnikom pasażerskim i towarowym,prowadzimy ruch pociągów oraz tworzymy rozkłady jazdy. Budujemy, modernizujemy i utrzymujemycałą infrastrukturę kolejową. Wszystko z szacun-kiem dla natury. Gwarantujemy stabilne zatrudnienieponad 39 tysiącom osób w całym kraju!

Stanowisko
ds. zamówień - umowa na czas określony w celu zastępstwa pracownika

Warszawa
Numer referencyjny:
WZ/SOK/46/06/21
Co zyskasz?
 • Umowę o pracę
 • Ulgi na przejazd koleją
 • Opiekę medyczną
 • Przyjazną i partnerską atmosferę pracy
 • Pracowniczą kasę zapomogowo-pożyczkową
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • Program sportowo -rekreacyjny
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • przygotowywanie i kompletowanie materiałów i dokumentów koniecznych
  do prowadzenia postępowań zakupowych o udzielenie zamówienia publicznego
  w zakresie unormowanym przez obowiązujące w Spółce PKP PLK S.A. regulacje oraz Ustawę prawo zamówień publicznych,
 • sporządzanie Warunków Zamówienia oraz SIWZ w oparciu o opis przedmiotu zamówienia i obowiązujące regulacje,
 • udział w pracach komisji przetargowej, udzielanie odpowiedzi na pytania wykonawców, w tym dotyczące opisu przedmiotu zamówienia,
 • sporządzanie projektów umów, zgodnie z obowiązującymi w PKP PLK S.A. Komenda Główna SOK procedurami i wytycznymi Centrali Spółki PKP PLK S.A. w ramach prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
 • przygotowywanie dokumentacji z postępowania o udzielenie zamówienia w celu przeprowadzenia kontroli wynikających z obowiązujących przepisów i wytycznych,
 • opracowywanie planów i harmonogramów zamówień publicznych oraz prowadzenie obowiązującej sprawozdawczości,
 • konsolidacja i standaryzacja grup asortymentowych w ramach zamówień publicznych,
 • aktualizacja oraz wdrażanie zmian przepisów prawa w zakresie zamówień publicznych.
Wymagane kwalifikacje:
 • wykształcenie minimum średnie,
 • minimum 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z zamówieniami publicznymi,
 • znajomość pakietu MS Office na poziomie średniozaawansowanym,
 • umiejętność współpracy oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • umiejętność radzenia sobie z emocjami,
 • zorientowanie na klienta wewnętrznego i zewnętrznego,
 • otwartość na zmianę.
W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych, których podanie nie wynika z przepisów prawa, przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą znajdującą się pod adresem: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, w celu rozpatrzenia mojej kandydatury na potrzeby niniejszej rekrutacji.”

W przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte wraz z powiadomieniem o błędnie złożonej aplikacji i konieczności ponownego złożenia aplikacji z wyrażoną zgodą lub ograniczeniem zakresu danych do wymaganego przepisami prawa. Pełen obowiązek informacyjny administratora danych zostanie wykonany wobec aplikującego w formularzu rekrutacyjnym.

Użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku. Oferta pracy dla wybranego kandydata może odbiegać od nazwy z ogłoszenia.

APLIKUJ TERAZ