Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Pracownik ds. zamówień operacyjnych na dostawy i roboty budowlane


Jesteśmy zarządcą krajowej infrastruktury kolejowej i jedną z największych polskich firm, łączącą tradycję z nowoczesnymi technologiami. Udostępniamy drogikolejowe przewoźnikom pasażerskim i towarowym,prowadzimy ruch pociągów oraz tworzymy rozkłady jazdy. Budujemy, modernizujemy i utrzymujemycałą infrastrukturę kolejową. Wszystko z szacunkiem dla natury. Gwarantujemy stabilne zatrudnienieponad 39 tysiącom osób w całym kraju!

Stanowisko
ds. zamówień operacyjnych na dostawy i roboty budowlane

Warszawa
Numer referencyjny:
WZ/ILG/136/05/21
Co zyskasz?
 • Umowę o pracę
 • Ulgi na przejazd koleją
 • Opiekę medyczną
 • Przyjazną i partnerską atmosferę pracy
 • Pracowniczą kasę zapomogowo-pożyczkową
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • Program sportowo -rekreacyjny
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • realizacja postępowań przetargowych w Spółce oraz udział w komisjach przetargowych,
 • sporządzanie/uzgadnianie umów/porozumień dokumentacji przetargowych,
 • przygotowywanie protokołów z postępowań pracy komisji przetargowej,
 • przygotowywanie sprawozdań wewnętrznych z przebiegu postępowań przetargowych,
 • bezpośredni kontakt z wykonawcami postępowań przetargowych,
 • zarządzanie miernikami efektywności KPI dotyczących realizacji postępowań przetargowych.
Wymagane kwalifikacje:
 • wykształcenie wyższe lub w trakcie studiów kierunkowych z obszaru prawa lub zamówień publicznych,
 • 4 lata doświadczenia zawodowego, w tym 2 lata pracy w zamówieniach publicznych,
 • wiedza zawodowa w zakresie zamówień publicznych i negocjacji,
 • znajomość pakietu MS Office na poziomie zaawansowanym,
 • dobra organizacja pracy własnej,
 • asertywność,
 • umiejętność współpracy oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • umiejętność radzenia sobie z emocjami,
 • zorientowanie na klienta wewnętrznego i zewnętrznego,
 • otwartość na zmianę.
W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych, których podanie nie wynika z przepisów prawa, przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą znajdującą się pod adresem: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, w celu rozpatrzenia mojej kandydatury na potrzeby niniejszej rekrutacji.”

W przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte wraz z powiadomieniem o błędnie złożonej aplikacji i konieczności ponownego złożenia aplikacji z wyrażoną zgodą lub ograniczeniem zakresu danych do wymaganego przepisami prawa. Pełen obowiązek informacyjny administratora danych zostanie wykonany wobec aplikującego w formularzu rekrutacyjnym.

Użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku. Oferta pracy dla wybranego kandydata może odbiegać od nazwy z ogłoszenia.

APLIKUJ TERAZ