Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Pracownik ds. zamówień publicznych


Narodowy Bank Polski

Departament Koordynacji i Realizacji Zakupów

poszukuje kandydata do pracy

w charakterze pracownika ds. zamówień publicznych


Do głównych zadań pracownika należeć będzie:

 • kontrola ex-ante postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz postępowań wyłączonych ze stosowania przepisów ustawy Pzp, w szczególności poprzez weryfikowanie:
  • zapisów wniosków o wszczęcie postępowania,
  • projektów specyfikacji warunków zamówienia,
  • całości dokumentacji postępowań przed zatwierdzeniem wyników,
  • technicznych ustawień parametrów postępowań na platformie zakupowej,
 • zadania związane z publikacją ogłoszeń o wykonaniu umowy w BZP, w szczególności:
  • prowadzenie rejestru umów,
  • monitoring zakończenia realizacji umowy (w tym kontakt z klientem wewnętrznym nadzorującym realizację umowy),
  • gromadzenie danych niezbędnych do publikacji ogłoszenia,
  • publikacja ogłoszenia,
  • archiwizowanie danych zgromadzonych w celu publikacji ogłoszenia,
 • przygotowywanie projektów aneksów do umów, w szczególności:
  • ocena zgodności projektu aneksu z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz regulacjami wewnętrznymi,
  • współpraca z klientem wewnętrznym nadzorującym realizację umowy w zakresie treści merytorycznej projektu aneksu,
  • współpraca z Departamentem Prawnym w zakresie opiniowania.

Wymagania wobec kandydata:

 • wykształcenie wyższe (preferowane prawnicze, administracyjne lub podyplomowe studia w zakresie zamówień publicznych),
 • bardzo dobra znajomość ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do tej ustawy,
 • co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku, na którym do podstawowych obowiązków pracownika należało przygotowanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
 • umiejętność posługiwania się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zaufanym podpisem oraz podpisem osobistym, w szczególności umiejętność weryfikacji i walidacji tych podpisów,
 • praktyczna znajomość programów MS Office (Word i Excel),
 • umiejętność pracy zespołowej oraz pracy pod presją czasu, skrupulatność i obowiązkowość.
Dodatkowym atutem będzie:
 • doświadczenie w zakresie weryfikacji/kontroli postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
 • praktyczna znajomość elektronicznych platform zakupowych,
 • znajomość języka angielskiego.
APLIKUJ TERAZ