Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Pracownik ds. zarządzania ryzykiem inwestycji


Jesteśmy zarządcą krajowej infrastruktury kolejowej i jedną z największych polskich firm, łączącą tradycję z nowoczesnymi technologiami. Udostępniamy drogikolejowe przewoźnikom pasażerskim i towarowym,prowadzimy ruch pociągów oraz tworzymy rozkłady jazdy. Budujemy, modernizujemy i utrzymujemycałą infrastrukturę kolejową. Wszystko z szacunkiem dla natury. Gwarantujemy stabilne zatrudnienieponad 39 tysiącom osób w całym kraju!

Stanowisko ds. zarządzania ryzykiem inwestycji

Warszawa
Numer referencyjny:
WZ/IBP/50/08/22
Co zyskasz?
  • Umowę o pracę
  • Ulgi na przejazd koleją
  • Opiekę medyczną
  • Przyjazną i partnerską atmosferę pracy
  • Pracowniczą kasę zapomogowo-pożyczkową
  • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
  • Program sportowo -rekreacyjny
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
  • cykliczny monitoring i analiza zagrożeń projektowych,
  • sprawozdawczość w zakresie pojawiających się zagrożeń w projektach inwestycyjnych do wewnętrznych oraz zewnętrznych Interesariuszy,
  • zarządzanie bazą zagrożeń projektowych tj. metodyczna analiza danych,
  • wsparcie merytoryczne Zespołów projektowych w zakresie metodyki zarządzania ryzykiem,
  • zaangażowanie w rozwój systemu IT dedykowanego do prowadzenia projektów - optymalizacja narzędzi informatycznych wspierających zarządzanie ryzykiem,
  • prowadzenie szkoleń z zakresu zarządzania ryzykiem oraz stosowania narzędzi informatycznych wspomagający proces zarządzania ryzykiem.
Wymagane kwalifikacje:
  • wykształcenie wyższe,
  • 2 lata doświadczenia zawodowego, preferowane w obszarze zarządzania projektami,
  • znajomość pakietu MS Office, w szczególności MS Excel (poziom średniozaawansowany, tj. wyszukaj pionowo, tabele przestawne, formatowanie warunkowe, suma warunków),
  • umiejętność współpracy oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
  • umiejętność radzenia z emocjami oraz zorientowanie na realizację zadań w terminie,
  • zorientowanie na klienta wewnętrznego i zewnętrznego,
  • otwartość na zmianę.
 Mile widziane kwalifikacje:
  • wykształcenie wyższe techniczne,
  • wiedza z zakresu inwestycji, zarządzania projektami, zarządzania ryzykiem,
  • znajomość programu MS Project.
W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych, których podanie nie wynika z przepisów prawa, przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą znajdującą się pod adresem: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, w celu rozpatrzenia mojej kandydatury na potrzeby niniejszej rekrutacji.”

W przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte wraz z powiadomieniem o błędnie złożonej aplikacji i konieczności ponownego złożenia aplikacji z wyrażoną zgodą lub ograniczeniem zakresu danych do wymaganego przepisami prawa. Pełen obowiązek informacyjny administratora danych zostanie wykonany wobec aplikującego w formularzu rekrutacyjnym.

Użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku. Oferta pracy dla wybranego kandydata może odbiegać od nazwy z ogłoszenia.

APLIKUJ TERAZ