Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Pracownik ds. zarządzania płynnością


Jesteśmy zarządcą krajowej infrastruktury kolejowej i jedną z największych polskich firm, łączącą tradycję z nowoczesnymi technologiami. Udostępniamy drogi kolejowe przewoźnikom pasażerskim i towarowym, prowadzimy ruch pociągów oraz tworzymy rozkłady jazdy. Budujemy, modernizujemy i utrzymujemy całą infrastrukturę kolejową. Wszystko z szacunkiem dla natury!
 
Centrala Spółki poszukuje osób na stanowisko:
Stanowisko ds. zarządzania płynnością
Miejsce pracy: Warszawa
Numer referencyjny: WZ/IKF/91/02/24
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • analiza przepływów pieniądza na podstawie źródeł finansowania,
 • obsługiwanie elektronicznych systemów bankowych,
 • współpraca z bankami w zakresie przeprowadzanych operacji i posiadanych produktów,
 • przygotowywanie analiz płynności finansowej Spółki,
 • obsługa weksli i deklaracji wekslowych,
 • audyt sald na rachunkach bankowych Spółki.
Wymagane kwalifikacje:
 • wykształcenie średnie ekonomiczne,
 • wiedza merytoryczna w zakresie płynności finansowej,
 • znajomość MS Office na poziomie zaawansowanym,
 • umiejętność współpracy oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • umiejętność radzenia sobie z emocjami,
 • zorientowanie na klienta wewnętrznego i zewnętrznego,
 • znajomość SAP na poziomie podstawowym,
 • otwartość na zmianę.
Mile widziane:
 • wykształcenie wyższe, preferowany kierunek finanse, rachunkowość.
Korzyści
dla Ciebie:
Korzyści dla Ciebie:
 • Umowa o pracę
 • Ulgi na przejazd koleją w Polsce i za granicą
 • Opieka medyczna
 • Pracownicza kasa zapomogowo-pożyczkowa
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • Karta Multisport
W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych, których podanie nie wynika z przepisów prawa, przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą znajdującą się pod adresem: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, w celu rozpatrzenia mojej kandydatury na potrzeby niniejszej rekrutacji.”

W przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte wraz z powiadomieniem o błędnie złożonej aplikacji i konieczności ponownego złożenia aplikacji z wyrażoną zgodą lub ograniczeniem zakresu danych do wymaganego przepisami prawa. Pełen obowiązek informacyjny administratora danych zostanie wykonany wobec aplikującego w formularzu rekrutacyjnym.
Użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku. Oferta pracy dla wybranego kandydata może odbiegać od nazwy z ogłoszenia.
APLIKUJ TERAZ