Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Pracownik w Wydziale Operacji Centralnych


Narodowy Bank Polski

Departament Rozliczeń Gospodarki Własnej

poszukuje kandydatów do pracy w Wydziale Operacji Centralnych


Do głównych zadań pracownika należeć będzie:

 • przeprowadzanie kontroli formalno-rachunkowej dowodów księgowych,

 • dekretowanie i księgowanie dokumentów księgowych w zakresie zakupu i sprzedaży towarów i usług,

 • kwalifikacja operacji i zdarzeń gospodarczych pod względem podatkowym,

 • potwierdzanie i uzgadnianie sald z kontrahentami,

 • uzgadnianie kont księgowych i weryfikacja sald,

 • weryfikacja danych dotyczących zawartych transakcji,

 • dokonywanie wyceny aktywów i pasywów,

 • wprowadzanie danych do systemu księgowego,

 • przygotowywanie, weryfikowanie i cykliczne a także na żądanie organów
  podatkowych raportowanie ewidencji VAT w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK V7M oraz FA) oraz sporządzanie informacji podsumowującej (VAT-UE),

 • dokonywanie rozliczeń z wydawcą kart płatniczych dla NBP oraz obsługa
  użytkowników kart,

 • przechowywanie i archiwizacja dokumentacji księgowej.

Wymagania wobec kandydatów:

 • wykształcenie wyższe magisterskie o specjalności rachunkowość lub finanse,

 • wiedza z zakresu rachunkowości, prowadzenia ewidencji księgowej oraz podatku VAT,

 • umiejętność analizowania informacji, wyciągania wniosków oraz precyzyjnego i przejrzystego przekazywania ich w formie pisemnej i ustnej,

 • inicjatywa i kreatywność w zakresie realizowania i rozwoju powierzonych zadań,

 • umiejętność współpracy w zespole i odpowiedzialność za wyniki tej pracy,

 • umiejętność pracy z obowiązującymi przepisami i procedurami,

 • umiejętność organizacji pracy własnej oraz pracy w zespole,

 • odpowiedzialność, dokładność, sumienność i terminowość.

Dodatkowym atutem będzie:

 • doświadczenie w pracy w komórkach rachunkowości,
 • dobra znajomość MS Excel,
 • znajomość języka angielskiego,
 • otwartość na zdobywanie nowej wiedzy, samodzielne dążenie do podnoszenia
  kompetencji.
APLIKUJ TERAZ