Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Pracownik w Wydziale Systemów Windows


Narodowy Bank Polski

Departament Informatyki i Telekomunikacji

poszukuje kandydata do pracy w Wydziale Systemów Windows


Do głównych zadań pracownika należeć będzie:

 • utrzymanie infrastruktury serwerowej opartej na platformie Vmware i Microsoft Hyper-V,
 • administrowanie systemami zarządzania tożsamością w środowisku lokalnym oraz chmurowym,
 • instalacja, konfiguracja, monitorowanie, optymalizacja oraz aktualizacja serwerów Windows,
 • konfigurowanie i zarządzanie sieciami wirtualnymi oraz pamięcią masową na platformie Vmware i Microsoft Hyper-V,
 • zarządzanie systemami do audytowania i monitorowania zmian w infrastrukturze wielodomenowej oraz na zasobach sieciowych,
 • utrzymanie wysokiej dostępności i wydajności usług,
 • zarządzanie maszynami wirtualnymi, szablonami, kopiami zapasowymi,
 • zapewnienie ciągłości pracy systemów, rozwiązywanie problemów związanych z ich eksploatacją,
 • wsparcie użytkowników, współpraca z serwisami zewnętrznymi oraz z grupami wsparcia (administratorzy, helpdesk),
 • wykrywanie, wstępna diagnoza oraz usuwanie awarii oraz jej skutków,
 • aktualizacja dokumentacji technicznej,
 • uczestnictwo w realizacji projektów, współpraca z innymi zespołami IT.

Wymagania niezbędne wobec kandydata:

 • wykształcenie wyższe (preferowane techniczne na kierunkach: telekomunikacja, informatyka),
 • co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie teleinformatyki
  (np. administracja systemami IT, bezpieczeństwem; integracja rozwiązań IT),
 • doświadczenie w administrowaniu systemem Active Directory oraz systemami zarządzania tożsamością oraz usługą Active Directory Federation Services,
 • umiejętność zarządzania platformą Microsoft Azure i Microsoft 365 oraz Group Policy, DNS,
 • praktyczna znajomość administrowania systemami Microsoft Windows Server 2016/2019/2022 (w tym umiejętność pisania skryptów w shell’u),
 • umiejętność zarządzania usługami klastrowymi,
 • doświadczenie i wiedza w zakresie bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz sieci,
 • praktyczna znajomość języków skryptowych,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym komunikację z serwisem producentów sprzętu i oprogramowania, korespondencję mailową oraz zapoznawanie się z dokumentacją techniczną,
 • umiejętności samodzielnego diagnozowania i rozwiązywania problemów technicznych,
 • samodzielność podczas realizacji powierzonych zadań, odpowiedzialność za realizowane zadania,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • zdolność do pracy pod presją czasu i odporność na stres,
 • dyspozycyjność.

Dodatkowym atutem będzie:

 • umiejętność programowania w .NET lub C#,
 • znajomość rozwiązań typu NAS, SAN (Dell, NetApp),
 • znajomość sieci LAN/WAN i protokołów sieciowych,
 • posiadanie certyfikatów potwierdzających wymienione umiejętności.
APLIKUJ TERAZ