Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Pracownik w Wydziale Systemu SORBNET


Narodowy Bank Polski

Departament Systemu Płatniczego

poszukuje kandydatów do pracy w Wydziale Systemu SORBNET


Do głównych zadań pracowników należeć będzie:

 • bieżąca obsługa operacyjna systemów SORBNET2 i NBP-PHA, związana z pracą zmianową (6:30-14:30, 12:00-20:00), również w dniach wolnych od pracy, będących dniami operacyjnymi w systemie TARGET2,

 • sporządzanie wykazów, tabel, wykresów i zestawień statystycznych oraz innych opracowań informacyjnych dotyczących operacji przeprowadzanych w departamencie, w tym z wykorzystaniem hurtowni danych,

 • udział w testach i wdrażaniu nowych wersji systemów SORBNET2 i NBP-PHA2 oraz innych nowych rozwiązań informatycznych, np. systemu SORBNET3,

 • analiza rozwiązań przyjętych w systemach płatności, systemach rozliczeń i systemach rozrachunku papierów wartościowych, w tym m. in. w systemie TARGET2, TARGET2-Securities, TIPS.

Wymagania wobec kandydatów:

 • wykształcenie wyższe magisterskie (preferowane kierunki: informatyka, ekonomia, bankowość),
 • bardzo dobra umiejętność obsługi pakietu MS Office,
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • posiadanie podstawowych kwalifikacji z dziedziny informatyki,
 • wiedza w zakresie tematyki systemów płatniczych,
 • doświadczenia w pracy z hurtownią danych,
 • zdolność szybkiego uczenia się, kreatywność, elastyczność, otwartość na zmiany,
 • komunikatywność, zdolność nawiązywania kontaktów,
 • zaangażowanie i dociekliwość,
 • punktualność, odpowiedzialność i samodzielność.
APLIKUJ TERAZ