Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Pracownik w Wydziale Zarządzania Ryzykiem Kredytowym


Narodowy Bank Polski

Departament Zarządzania Ryzykiem Finansowym

poszukuje kandydatów do pracy

w Wydziale Zarządzania Ryzykiem Kredytowym


Wydział Zarządzania Ryzykiem Kredytowym w Departamencie Zarządzania Ryzykiem Finansowym uczestniczy w procesie inwestowania rezerw dewizowych, zarządzając ryzykiem kredytowym. Odpowiada za ocenę wiarygodności kredytowej kontrahentów NBP, którymi są instytucje finansowe aktywne na głównych rynkach zagranicznych,a także emitentów papierów wartościowych oraz za ustalanie limitów inwestycyjnych. Oferujemy możliwość uczestnictwa w działaniach służących zapewnieniu bezpieczeństwa polskich rezerw walutowych.

 

Do głównych zadań pracownika należeć będzie:
 • analiza ryzyka kredytowego związanego z inwestycjami rezerw dewizowych,
  w szczególności w ramach portfela obligacji korporacyjnych,
 • analiza inwestycji na rynku tzw. zielonych obligacji,
 • wyliczanie ekspozycji na ryzyko kredytowe,
 • ocena wiarygodności kredytowej emitentów papierów wartościowych,
 • wyliczanie i monitorowanie limitów inwestycyjnych,
 • przygotowywanie raportów dotyczących ryzyka kredytowego.
Wymagania wobec kandydatów:
 • wykształcenie wyższe lub końcowy etap studiów w zakresie ekonomii, finansów, metod ilościowych,
 • biegła znajomość języka angielskiego,
 • znajomość funkcjonowania rynków finansowych, głównych klas instrumentów finansowych,
 • umiejętność przeprowadzania analiz statystycznych, ekonometrycznych,
 • podstawowa znajomość metod pomiaru ryzyka finansowego.
APLIKUJ TERAZ