Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Referendarz


Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referendarz
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 133429

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno-biurowa;
 • obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie;
 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe (między innymi na posiedzeniach grup roboczych UE oraz komisjach i podkomisjach parlamentarnych);
 • zagrożenie korupcją (w trakcie procesu legislacyjnego na poziomie krajowym i UE);
 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz (praca poza standardowymi godzinami pracy urzędu, co wynika z uczestnictwa między innymi w pracach komisji parlamentarnych oraz posiedzeniach plenarnych Sejmu i Senatu).

 

Zakres zadań

 • Bierze udział w opiniowaniu projektów regulacji prawnych dotyczących wymogów kapitałowych instytucji kredytowych oraz firm inwestycyjnych i nadzoru nad rynkiem finansowym oraz uczestniczy w realizowaniu spraw związanych z przeprowadzeniem procesu legislacyjnego tych regulacji (między innymi ustawa Prawo bankowe oraz ustawy o: obrocie instrumentami finansowymi, nadzorze nad rynkiem finansowym)
 • Uczestniczy w pracach, w kraju i na forum Unii Europejskiej m.in. komisji parlamentarnych oraz posiedzeniach plenarnych Sejmu i Senatu, w grupach roboczych Rady Unii Europejskiej i Komisji Europejskiej, dotyczących nadzoru nad rynkiem finansowym i wymogów kapitałowych instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych (opracowuje stanowiska strony polskiej oraz wkłady do takich stanowisk w zakresie projektów europejskich aktów prawnych, w szczególności związanych z nadzorem i wymogami kapitałowymi)
 • Uczestniczy w realizacji spraw związanych z implementowaniem prawa europejskiego dotyczącego nadzoru nad rynkiem finansowym i wymogów kapitałowych instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych
 • Bierze udział w opiniowaniu projektów aktów prawnych przekazanych przez komórki organizacyjne Ministerstwa Finansów lub organy administracji publicznej
 • Bierze udział w opracowaniu analiz, raportów i opracowań zbiorczych w zakresie właściwości wydziału
 • Uczestniczy w opracowaniu odpowiedzi na wpływające interpelacje i zapytania poselskie, pytania, skargi oraz wnioski obywateli

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe na kierunku prawo lub ekonomia lub finanse i rachunkowość lub administracja lub międzynarodowe stosunki gospodarcze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym rozumienie i opracowywanie tekstów oraz reprezentowanie ministerstwa w instytucjach europejskich w obszarze właściwości wydziału
 • Znajomość prawa unijnego i zasad funkcjonowania instytucji Unii Europejskiej
 • Znajomość zasad techniki legislacyjnej
 • Wiedza z zakresu rynku finansowego i regulacji prawnych tworzących jego otoczenie
 • Umiejętność analizowania informacji
 • Umiejętność skutecznej komunikacji
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Niepełnienie służby zawodowej ani niepracowanie w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 342, 497 i 1195), ani niebycie ich współpracownikiem – dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Wykształcenie: studia podyplomowe z zakresu prawa Unii Europejskiej
APLIKUJ TERAZ