Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Referent Działu Ekonomicznego


Jesteśmy firmą z kapitałem zagranicznym, handlującą wyrobami hutniczymi. Nasza grupa RAVEN
z siedzibą w Povazskiej Bystricy, posiada wiele oddziałów na Słowacji, w Czechach, Polsce i na Węgrzech. W Gliwicach świadczymy z powodzeniem nasze usługi od 12 lat.

 

Aktualnie do oddziału w Gliwicach poszukujemy osób na stanowisko:

 

Referent Działu Ekonomicznego
Miejsce pracy: Gliwice
Opis stanowiska:

Do oddziału ekonomicznego w Gliwicach poszukujemy kandydatów na stanowisko referent.

 

Do głównych obowiązków na tym stanowisku będzie należało:
  • wystawianie dokumentów dla klientów krajowych i zagranicznych, takich jak: faktury sprzedażowe, korygujące, zaliczkowe, korygujące zaliczkę, proformy, WDT, refaktury, noty korygujące;
  • księgowanie dokumentów WZ, księgowanie dokumentów korygujących wydanie (w przypadku reklamacji);
  • kontrola potwierdzeń odbioru towaru na WZ, kontrola niezafakturowanych wydań (w tym ręcznych);
  • dodatkowo obsługa klienta detalicznego (ofertowanie, uzgadnianie dostaw z działem logistyki);
  • prowadzenie szeroko pojętej kasy złotówkowej i walutowej (przyjmowanie płatności gotówkowych, obsługa terminala płatniczego), odsilanie gotówki do banku.
Praca w zastępstwie kilka razy w roku:
  • obsługa programu wagowego, rejestracja i ważenie samochodów wjeżdżających i wyjeżdżających
  • z terenu firmy;
  • przyjmowanie towaru na stan, wyszukiwanie atestów;

Praca w systemie II-zmianowym (w godzinach 06.00-14.15 i 09.45.-18.00) od poniedziałku do piątku.

 

Oczekujemy:

Wykształcenia średniego lub wyższego (kierunki ekonomiczne), doświadczenia 2 lata na podobnym stanowisku. Mile widziana znajomość asortymentu hutniczego.

 

Oferujemy:

Oferujemy odpowiednie przeszkolenie, stabilną pracę w oparciu o umowę o pracę, odpowiednie narzędzia pracy oraz możliwość rozwoju.

 

Klauzula informacyjna

dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesach rekrutacji realizowanych przez Raven PL Sp. z o.o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO): informujemy, iż:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Raven PL Sp. z o.o. z siedzibąw Gliwicach, ul. Portowa 18K, tel. 32/332-58-40, email ravenpl@ravenpl.pl dalej: Administrator).

2. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane dla celów rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.Rozpatrywać będziemy tylko dokumenty aplikacyjne zawierające klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych:„Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb realizacji aktualnego procesu rekrutacji”.

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Dotyczy to danych osobowych wskazanych w art. 22 1 Kodeksu pracy.
Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzać będziemy na podstawie dobrowolnej zgody, wyrażonej poprzez przesłanie nam dokumentów aplikacyjnych. Ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody może Pan/Pani cofnąć zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

4. Podanych przez Pana/Panią danych osobowych nie będziemy udostępniać innym podmiotom.

5. Przekazane przez kandydatów dokumenty aplikacyjne zawierające dane osobowe zostaną zniszczone po zamknięciu procesu rekrutacji i nie będą wykorzystywane w przyszłych procesach rekrutacyjnych, o ile kandydat nie wyrazi na to wyraźnej zgody zawierającej odpowiednią klauzulę:

„Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb realizacji aktualnego oraz przyszłych procesów rekrutacji.”

W przypadku wyrażenia zgody na wykorzystanie Pana/Pani danych osobowych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, dokumenty aplikacyjne przechowywać będziemy przez okres 12 miesięcy od dnia ich uzyskania.
6. Posiada Pan/Pani prawo żądania: dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
W celu realizacji wyżej wymienionych praw, można się z nami kontaktować na adres e-mail: ravenpl@ravenpl.pl

7. Przysługuje Panu/Pani również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
APLIKUJ TERAZ