Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Referent / Inspektor / Starszy Inspektor w Biurze Rachunkowości i Finansów


Ogłoszenie o rekrutacji na czas określony w celu zastępstwa
na stanowisko:
Referent / Inspektor / Starszy Inspektor w Biurze Rachunkowości i Finansów
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: 60/2022

Dołącz do CUPT!
Dążymy do zapewnienia pracownikom atrakcyjnych i konkurencyjnych warunków płacy i pracy.
Największym naszym kapitałem są pracownicy. Razem będziemy tworzyć przyjazną i nowoczesną
Instytucję. Staramy się zapewnić równowagę pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym.


U nas możesz pracować z domu w formie pracy zdalnej w formule 50/50.


Zapraszamy do odwiedzenia strony CUPT> KARIERA> Benefity i udogodnienia.

 

Podstawowe obowiązki:
 • Weryfikacja i wprowadzanie do systemu finansowo – księgowego danych z Wniosku o Płatność (WoP) oraz umów/aneksów o dofinansowanie.
 • Monitorowanie przechowywania i zwrotu zabezpieczeń, które wpłyną do CUPT od kontrahentów w ramach umów dotyczących działalności operacyjnej CUPT oraz prowadzenie rejestru zabezpieczeń umów operacyjnych.
 • Sporządzanie upoważnień do wystawiania zleceń płatności dla beneficjentów będących państwowymi jednostkami budżetowymi oraz prowadzenie rejestru upoważnień/odwołań upoważnień.
 • Przygotowywanie dokumentów w zakresie wydania zgody dysponenta części budżetowej na dokonanie płatności na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego.
 • Terminowe wykonywanie obowiązków służbowych związanych z dokonywaniem płatności w ramach działalności programowej CUPT umożliwiające realizację płatności programowej w terminie do 90 dnia od daty wpływu do CUPT ostatecznej wersji Wniosku o Płatność, pod warunkiem terminowego i zgodnego z zapisami IW przekazania przez komórkę merytoryczną odpowiedniej dokumentacji do dokonania każdej płatności.

Wymagania niezbędne:

 • Na stanowisko Starszy Inspektor:
  • wykształcenie wyższe, staż pracy minimum 1 rok
  • wykształcenie średnie, staż pracy minimum 4 lata.
 • Na stanowisko Inspektor, Referent:
  • wykształcenie średnie.

Wymagania dodatkowe:

 • Podstawowa znajomość przepisów ustawy o rachunkowości.
 • Podstawowa znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych.
 • Dobra znajomość pakietu MS Office.
 • Łatwość komunikacji.
 • Dobra organizacja pracy oraz umiejętność pracy w zespole.

Wykaz Dokumentów aplikacyjnych:

 • CV zawierające dane osobowe, o których mowa w art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
 • Kodeks pracy (Dz. U. 2019 poz. 1040 z późn. zm.).
 • List motywacyjny (opcjonalnie).

Prosimy o przesyłanie Aplikacji przy uwzględnieniu, że:

 • w przypadku podania danych osobowych wykraczających poza przepisy art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2019 poz. 1040 z późn. zm.), prosimy o zawarcie w Aplikacji klauzuli o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanej Aplikacji, przez
Centrum Unijnych Projektów Transportowych w Warszawie, przekazanych dla potrzeb rekrutacji na
stanowisko, na które aplikuję. Przez realizację procesu rekrutacji w CUPT rozumie się także jego dokumentowanie. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną dla kandydatów do pracy.”

 • w przypadku podania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO1 (tzw. dane szczególnych kategorii), wymagane jest zawarcie w Aplikacji dodatkowo klauzuli o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tzw. dane szczególnych kategorii). Przez realizację procesu rekrutacji w CUPT rozumie się także jego dokumentowanie. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną dla kandydatów do pracy”

Aplikacje należy przesyłać za pomocą przycisku APLIKUJ TERAZ wraz z podaniem nazwy stanowiska i numeru rekrutacji w tytule maila.

 • CUPT zastrzega sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane Aplikacje.
 • Aplikacje bez wskazanego numeru rekrutacji mogą nie brać udziału w rekrutacji, chyba że z ich treści jednoznacznie wynika, w której rekrutacji kandydat składający Aplikację bierze udział.
 • CUPT będzie kontaktował się z kandydatem za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie.

Termin składania Aplikacji upływa w dniu 22/09/2022 r.

APLIKUJ TERAZ