Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Referent / Specjalista w Dziale Nauki i Projektów CM


UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
zatrudni na stanowisko (2 etaty)
referenta /specjalisty
w
Dziale Nauki i Projektów CM

Miejsce pracy: Bydgoszcz
Główne obowiązki:
 • udzielanie informacji dotyczących konkursów finansowanych ze źródeł zewnętrznych,
 • obsługa administracyjno-finansowa projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych (w szczególności MEiN, NCN, NCBiR, ERASMUS, inne),
 • współpraca ze studentami i pracownikami CM UMK w ramach obsługiwanych projektów,
 • nadzór nad prawidłową i terminową realizacją projektów,
 • sporządzenia rejestrów i ewidencji w zakresie przydzielonych zadań,
 • prowadzenie polityki informacyjno – promocyjnej Działu.
Wymagania konieczne:
 • wykształcenie wyższe,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym (w mowie i piśmie),
 • co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe,
 • praktyczna znajomość pakietu MS Office (w szczególności Excel),
 • umiejętność dobrej organizacji pracy, w tym pracy zespołowej,
 • komunikatywność,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • samodzielność w działaniu
 • skrupulatność, terminowość i dokładność w wykonywaniu powierzonych zadań.
Dodatkowym atutem będzie:
 • ukończone studia podyplomowe w zakresie Funduszy i Programów UE,
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, w tym doświadczenie przy realizacji projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych (pozyskiwanie funduszy i/lub rozliczanie i/lub kontrola, koordynowanie),
 • znajomość ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy  o finansach publicznych.
Oferujemy:
 • zatrudnienie w renomowanej Uczelni,
 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka”,
 • możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
 • możliwość skorzystania z ubezpieczenia grupowego i programu opieki medycznej,
 • możliwość skorzystania z pakietu świadczeń socjalnych, m.in.:
  • dofinansowania biletów na wydarzenia kulturalne i sportowe,
  • dofinansowania do karty Multisport,
  • dofinansowania opłat z tytułu uczęszczania dziecka do żłobka, przedszkola lub innych placówek wychowania przedszkolnego,
  • dofinansowania wypoczynku, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,
  • preferencyjnych pożyczek.
APLIKUJ TERAZ