Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Samodzielna księgowa / Samodzielny księgowy


Podejmij wyzwanie

Samodzielna księgowa / Samodzielny księgowy
(Warszawa)
CEL PRACY
 • praca w zespole odpowiedzialnym za prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • dekretacja i księgowanie wybranych dokumentów
 • weryfikacja prawidłowości ujęcia operacji gospodarczych w księgach rachunkowych i podatkowych
 • przeprowadzanie okresowych uzgodnień kont księgowych
 • udział w procesie zamknięcia miesiąca i zamknięcia roku
 • przygotowywanie wybranych sprawozdań, deklaracji podatkowych i raportów zarządczych
 • wsparcie w zarządzaniu zespołem odpowiedzialnym za prowadzenie ksiąg rachunkowych
OCZEKUJEMY
 • wykształcenie wyższe z zakresu ekonomii, finansów, rachunkowości lub podatków
 • kilkuletnie doświadczenie zawodowe w dziale księgowości lub audytu
 • dobra znajomość ustawy o rachunkowości i regulacji podatkowych
 • znajomość obsługi komputerowych programów finansowo-księgowych
 • znajomość SAP R/3 będzie atutem
 • dobra znajomość MS Office (ze szczególnym uwzględnieniem MS Excel)
 • dobra znajomość języka angielskiego
 • gotowość do uczenia się i aktualizacji wiedzy
 • doświadczenie w zarządzaniu zespołem
 • umiejętności analityczne
 • umiejętność pracy w zespole
 • wiedza z zakresu zarządzania finansami, z zakresu księgowości
 • sumienność i dokładność
OFERUJEMY:
 • umowę o pracę
 • pakiet świadczeń socjalnych
 • szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji
 • możliwość rozwoju zawodowego

Po zapoznaniu się z informacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych (pełna treść dostępna TUTAJ), w przypadku chęci udziału w procesie rekrutacyjnym prosimy o zawarcie w dokumentach poniższej klauzuli:


"Oświadczam, że zapoznałam/em się z informacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych wskazanymi w ogłoszeniu i wyrażam zgodę na prze­twa­rza­nie moich danych osobowych zawartych w przekazanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez KRKA-POLSKA Sp. z o.o. z sie­dzibą w Warszawie (02-235), przy ulicy Równoległej 5 w zakresie przekazanych danych i celach prowadzenia procesów rekrutacyjnych organizowanych przez ww. podmiot oraz na przekazywanie tych danych do spółki Krka d.d. Novo mesto w Słowenii."


Udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jej brak uniemożliwi rozpatrzenie dokumentów aplikacyjnych w procesie rekrutacji.

APLIKUJ TERAZ