Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Samodzielny Księgowy


Samodzielny Księgowy
Miejsce pracy: Łódź

Business Support Solution SA
Adres: Pojezierska 90A, 91-341 Łódź

Twoje codzienne zadania:
 • Ewidencjonowanie i księgowanie zdarzeń gospodarczych w przypisanym obszarze
 • Weryfikowanie poprawności ujęcia zdarzeń gospodarczych pod kątem rachunkowym i podatkowym
 • Sprawdzanie poprawności przysyłanych przez Spółkę dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym.
 • Współpraca ze wskazanymi przez Zarząd pracownikami Spółki w zakresie obsługi finansowo – księgowej w tym wyjaśnianie nieprawidłowości dotyczących przesyłanej dokumentacji
 • Wsparcie obsługi audytów zewnętrznych i wewnętrznych oraz kontroli podatkowych
 • Rozliczenie oraz przeprowadzenie inwentaryzacji aktywów i pasywów zgodnie z obowiązującymi przepisami rachunkowymi
Oczekujemy od Ciebie:
 • Wyższego wykształcenia, lub ukończonego szkolenia w zakresie prowadzenia ksiąg/ rachunkowości oraz finansów
 • 2-3 letniego doświadczenia na podobnym stanowisku
 • Znajomości prawa podatkowego i bilansowego
 • Znajomości pakietu MS Office, szczególnie programu Excel
W zamian oferujemy:
 • bezpłatna opieka medyczna
 • akcje prozdrowotne
 • ubezpieczenie lekowe
 • ubezpieczenie grupowe
 • system kafeteryjny
 • dofinansowanie do karty sportowej
APLIKUJ TERAZ