Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Senior Finance Specialist (f/m/d)


LOKALIZACJA Warszawa
 
ROZPOCZĘCIE 1 stycznia 2022

DŁUGOŚĆ UMOWY na czas określony z możliwością przedłużenia

WYMIAR ETATU Pełen

TERMIN NADSYŁANIA APLIKACJI WYDŁUŻONY 18.11.2021
 
Médecins Sans Frontières (MSF, Lekarze bez Granic ) to niezależna, międzynarodowa medyczna norganizacja humanitarna, utworzona 1971 roku przez grupę francuskich lekarzy i dziennikarzy. Lekarze bez Granic działają w ponad 70 krajach na całym świecie niosąc pomoc medyczną tym, którzy najbardziej jej potrzebują: od ofiar wojny w Jemenie, przez osoby wewnętrznie przesiedlone w Sudanie Południowym, po pacjentów chorych na gruźlicę w Azji Środkowej. Swoje projekty Lekarze bez Granic kierują przede wszystkim do osób znajdujących się w potrzebie, które są pozbawione dostępu do odpowiedniej opieki medycznej lub pomocy humanitarnej.
Zależy nam na wspieraniu różnorodności i dobieramy pracowników wyłącznie na podstawie kompetencji. Kulturę naszej organizacji opieramy na współpracy, różnorodności i odpowiedzialności. Zadaniem nowego biura Lekarzy bez Granic (MSF Polska) będzie pozyskiwanie środków prywatnych przeznaczonych na pracę i misję, marketing rekrutacyjny skierowany do wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników terenowych z Polski, informowanie o kryzysach, których jesteśmy świadkami i potrzebach społeczności, którym pomagamy, a także aktywny udział w debacie na tematy humanitarne. Na początku w biurze zatrudnionych będzie 9 osób.

Jako biuro Lekarzy bez Granic w Polsce podejmuje działania mające na celu ratowanie życia i pomoc cierpiącym głównie poprzez pozyskiwanie funduszy, kontakty i komunikację oraz marketing służący rekrutacji pracowników w terenie.

Zatrudnienie w ramach MSF oznacza przestrzeganie obowiązujących zasad humanitarnych, takich jak neutralność, bezstronność i niezależność. Beneficjentami MSF są pacjenci, którzy znajdują się w centrum wszystkich działań Lekarzy bez Granic. U podstaw ducha MSF leży etyka lekarska i wolontariat.

Struktura zespołu oparta jest na holistycznym i integracyjnym podejściu, które realizuje wspólne cele finansowe, komunikacyjne i personalne Fundacji. Doświadczenie istniejących biur MSF pokazuje, że tradycyjna struktura zespołu, podzielona na departamenty, może prowadzić do myślenia departamentalnego i realizowania różnych celów MSF oddzielnie lub nawet w rywalizacji ze sobą. Dlatego w Fundacji w ramach „płaskiej” hierarchii, stanowiska są zorganizowane we współzależne, nakładające się na siebie jednostki zorientowane tematycznie, mające wspólne cele zdefiniowane przez rodzaj relacji z grupami docelowymi (konwersja, zaangażowanie, procesy). W ten sposób budujemy zespół ekspertów, którzy współpracują, aby osiągnąć wspólne cele. Stanowiska strategów koncentrują się na opracowaniu konkretnej i symbiotycznej strategii, podczas gdy stanowiska specjalistów skupiają się na codziennej realizacji.

 

Senior Finance Specialist (f/m/d)
Miejsce pracy: Warszawa

Lokalizacja:

Fundacja „Lekarze bez Granic”, Warszawa


Wymiar etatu:

Praca w pełnym wymiarze godzin, cenimy równowagę między życiem zawodowym a prywatnym, jesteśmy otwarci na pracę w niepełnym wymiarze godzin, jak również na pracę zdalną

 

Data rozpoczęcia pracy:

1 stycznia 2022 r.

 

Umowa:

Umowa o pracę na okres próbny, następnie umowa na czas określony na okres 33 miesięcy

 

Wynagrodzenie:

Od 9130 do 11 552 zł brutto/miesiąc dla pełnego etatu; wysokość wynagrodzenia jest kalkulowana na podstawie wcześniejszego doświadczenia, zgodnie z zasadami orgnizacji

 

 

Główne zadania
 • Odpowiedzialność za wszystkie działania finansowe biura we współpracy z zewnętrzną księgowością
 • Przygotowywanie sprawozdań finansowych, raportów, korespondencji, prezentacji i memorandów, itp.
 • Odpowiedzialność za komunikację w imieniu biura z władzami finansowymi, bankami, instytucjami finansowymi, itp.
 • Zapewnienie, że Fundacja działa zgodnie ze wszystkimi wymogami prawnymi, finansowymi, podatkowymi i sprawozdawczymi
 • Odpowiedzialność za zapewnienie odpowiedniej dokumentacji/umów dla przychodzących środków finansowych we współpracy z odpowiednim Centrum Operacyjnym MSF
 • Przygotowanie i wsparcie audytów zewnętrznych, wdrażanie rekomendacji z audytów
 • Odpowiedzialność za tłumaczenie budżetu działalności MSF Polska na międzynarodowe formaty planowania i raportowania oraz przygotowanie budżetu związanego z działalnością, itp.
 • Odpowiedzialność za przygotowanie i monitorowanie bankowych zleceń płatniczych, przelewów, wpisów płatności, kalendarza płatności
 • Przygotowanie dokumentacji finansowej i administracyjnej do raportów rocznych
 • Odpowiedzialność za zarządzanie dostawcami usług prawnych i finansowych.
 • Odpowiedzialność za zapewnienie, że wszystkie procesy zakupowe w MSF Polska są zgodne z wewnętrznymi zasadami i regulacjami MSF Polska i MSF International
 • Odpowiedzialność za reprezentowanie MSF Polska w odpowiednich komisjach finansowych i administracyjnych, platformach i grupach roboczych w ramach MSF International
 • Odpowiedzialność za międzynarodową konsolidację kont MSF PL w systemie SAP
 • Odpowiedzialny za zapewnienie, że MSF Polska przestrzega określonych zasad dotyczących funduszy rezerwowych lub inwestycji.
 • Doradzanie Dyrektorowi i członkom zespołu w zakresie przygotowania budżetu, monitorowania budżetu i przeglądów budżetowych

Ponieważ biuro rozpoczyna dopiero swoją działalność i ma ograniczone zasoby i stanowiska, wszyscy pracownicy będą angażowani do zadań wykraczających poza ich zakres obowiązków, aby zapewnić sprawne i skuteczne funkcjonowanie nowoutworzonego biura.

 

UMIEJĘTNOŚCI I DOŚWIADCZENIE
 • Duże przywiązanie do zasad i wartości humanitarnych MSF
 • Co najmniej pięć lat doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku
 • Udokumentowana znajomość polskich przepisów księgowych, przy czym doświadczenie w międzynarodowej firmie lub organizacji będzie dodatkowym atutem
 • Mile widziana znajomość polskiego sektora pozarządowego i odpowiednich interesariuszy
 • Znajomość SAP i BI będzie dodatkowym atutem
 • Doświadczenie w kierowaniu procesami i działaniami, myślenie strategiczne oraz nastawienie na rozwijanie nowych inicjatyw
 • Nastawienie na pracę w zespole i umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów
 • Odpowiednie wykształcenie potwierdzone studiami magisterskimi/ podyplomowymi / programami pogłębiania wiedzy lub odpowiednim wykształceniem
 • Znajomość języka polskiego i angielskiego na poziomie C1 (poziom zaawansowany) 
 • Gotowość do sporadycznych wyjazdów do innych biur MSF
APLIKUJ TERAZ