Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Specjalista


Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 97953

Warunki pracy


 • Praca w biurze w siedzibie GIJHARS.

 • Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie.

 • Warunki pracy: praca biurowa.

 • Praca w budynku częściowo dostosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych, drzwi zaopatrzone w samozamykacze, w budynku jest winda i podjazd, winda niedostosowana dla osób niewidomych, na 8 piętrze jest toaleta dla osób poruszających się na wózkach). Praca na 8 piętrze.

 • Narzędzia pracy: komputer, sprzęt biurowy.

Zakres zadań

 • Prowadzi księgi rachunkowe GIJHARS w zakresie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i sum depozytowych i w szczególności: na bieżąco kontroluje i analizuje otrzymane dowody księgowe, dekretuje dowody księgowe zgodnie z Zakładowym Planem Kont, księguje operacje gospodarcze na podstawie dowodów księgowych.
 • Sprawdza rzetelność i poprawność zapisów księgowych ujętych w księgach rachunkowych - uzgadnia obroty kont analitycznych z kontami syntetycznymi oraz uzgadnia i analizuje obroty i salda kont rozrachunkowych.
 • Prowadzi sprawy związane z naliczaniem oraz z rozliczaniem wpłat na PFRON.
 • Prawidłowo i terminowo wystawia noty księgowe, rachunki za egzaminy na: rzeczoznawców i na inspektora rolnictwa ekologicznego, rachunki za badania laboratoryjne wg przesłanych raportów.
 • Prowadzi rozliczenia z agencjami płatniczymi.
 • Bierze udział w opracowywaniu projektów procedur wewnętrznych w zakresie rozliczeń finansowych.
 • Kompletuje i archiwizuje dowody finansowo-księgowe należące do zbioru dokumentacji GIJHARS na ogólnych zasadach z uwzględnieniem czasu ich przechowywania.
 • Wykonuje inne polecenia służbowe zlecone przez przełożonego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe ekonomiczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze rachunkowości
 • Bardzo dobra znajomość ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, aktów wykonawczych w zakresie rachunkowości budżetowej.
 • Umiejętność: pracy w zespole, analizy dokumentów, pracy pod presją czasu, analitycznego i syntetycznego myślenia, samodzielność przy realizacji zadań, dokładność, skrupulatność, znajomość pakietu MS Office.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe na stanowisku rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej
 • znajomość programów finansowo-księgowych
APLIKUJ TERAZ