Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Specjalista


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lesku
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Lesko
Ogłoszenie o naborze Nr 109412

Warunki pracy

- Praca biurowa
- Praca przy komputerze ponad 4 godzin dziennie
- Stres związany z wykonywaniem czynności pod presją czasu

Zakres zadań

 • prowadzi akta osobowe pracowników
 • prowadzi dokumentację czasu pracy pracowników
 • obsługuje systemy komputerowe w zakresie księgowości, kadr i majątku trwałego (COMARCH ERP OPTIMA), obsługuje informatyczny System Obsługi Budżetu Państwa (TREZOR), e-puap
 • sporządza listy płac
 • rozlicza i przekazuje składki ZUS, obsługuje program Płatnik
 • sporządza sprawozdania GUS
 • prowadzi księgowość zgodnie z obowiązującymi przepisami o finansach publicznych i o rachunkowości, z uwzględnieniem budżetu jednostki w układzie zadaniowym
 • dokonuje kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji finansowych
 • sprawdza dokumenty finansowo-księgowe pod względem rachunkowym
 • dekretuje dokumenty oraz prawidłowo prowadzi ewidencję księgową
 • terminowo realizuje bieżące płatności i zobowiązania
 • monitoruje i egzekwuje realizację dochodów budżetowych
 • prowadzi ewidencję środków trwałych i wyposażenia

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe w zakresie kadr
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku o podobnym zakresie zadań
 • znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o rachunkowości
 • znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej
 • znajomość przepisów Kodeks pracy
 • biegła znajomość obsługi programów Word, Excel,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • ukończone kursy w zakresie kadr, rachunkowości i finansów
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
 • dyspozycyjność
APLIKUJ TERAZ