Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Specjalista


Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie
Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Rzeszów
Ogłoszenie o naborze Nr 117456

Warunki pracy

Budynek, w którym znajduje się miejsce pracy nie jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim. Brak wind, podjazdów, brak odpowiednio dostosowanych toalet. Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu z wykorzystaniem monitora ekranowego. Jednozmianowy, ośmiogodzinny system pracy.

Zakres zadań

 • Przygotowuje przelewy bankowe w formie elektronicznej z wykorzystaniem systemów bankowości elektronicznej oraz elektroniczne przekazy pocztowe.
 • Prowadzi obsługę mikrorachunków bankowych w systemie NBP Collect.
 • Sporządza dokumenty sprzedaży z tytułu zrealizowanych dostaw towarów i usług (faktury, rachunki, noty księgowe, noty korygujace) na rzecz podmiotów zewnętrznych lub osób fizycznych, zgodnie z rzeczowym zakresem zadań Wydziału Finansów.
 • Przygotowuje przelewy bankowe w formie elektronicznej dotyczące udzielonych pożyczek i innych rozliczeń w zakresie działalności Koleżeńskiej Kasy Oszczędnościowo-Pożyczkowej KWP w Rzeszowie.
 • Wprowadza nałożone przez policjantów (z wyłączeniem OPP) mandaty karne do elektronicznego systemu ewidencji MANDATY.MF.GOV.PL.
 • Pobiera faktury elektroniczne oraz dokonuje ich eksportu do systemu informatycznego SWOP.
 • Przygotowuje dokumenty bankowe w sprawach umów dotyczących rachunków bankowych, wzorów podpisów, upoważnień oraz zmian treści tych dokumentów.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Doświadczenie zawodowe powyżej półtora roku pracy w komórkach finansowych
 • Umiejętność pracy w zespole, znajomość przepisów dotyczących finansów publicznych, biegła obsługa komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Praca w administracji publicznej
APLIKUJ TERAZ