Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Specjalista ds. Cen Transferowych i Alokacji Kapitału


DZIEŃ DOBRY W PRACY
W PKO Banku Polskim dbamy o to, aby każdy dzień w pracy był dla Ciebie dobry.
Tworzymy pozytywną atmosferę, doceniamy efektywną współpracę, szanujemy Twój czas prywatny.
#ZajmijStanowisko:
Specjalista ds. Cen Transferowych i Alokacji Kapitału

Departament Finansów

(Warszawa)

U nas masz na dzień dobry:

 • Umowę o pracę - bo bezpieczeństwo zatrudnienia dla każdego z nas jest superważne.
 • Zdrową równowagę między pracą a życiem osobistym - bo nie samą pracą człowiek żyje.
 • Pełny pakiet benefitów: od kultury, sportu i wypoczynku, po korzystny fundusz emerytalny - bo Ty wiesz najlepiej, na czym Ci zależy.
 • Prywatną opiekę zdrowotną na terenie całej Polski - bo zdrowie jest najważniejsze.
Na co dzień w naszym zespole:
 • analizujesz koszty źródeł finansowania Banku, proponujesz działania optymalizacyjne,
 • analizujesz i proponujesz działania optymalizujące w zakresie profilu ryzyka stopy procentowej Banku i Grupy,
 • analizujesz i rekomendujesz działania optymalizacyjne stopy zwrotu z inwestycji wolnych rezerw płynnościowych,
 • gromadzisz informacje dot. elementów ceny transferowej (FTP) służących do przygotowania metodologii cen transferowych,
 • analizujesz i wyznaczasz poziom cen transferowych (FTP) - marż płynności, korekt centralnych, kosztu utrzymania nadwyżki płynności - dla całej struktury bilansu,
 • analizujesz limity i koszty kapitału alokowanego do jednostek,
 • optymalizujesz strukturę kapitału,
 • przygotowujesz rekomendację zmian do metodologii wyznaczania kosztu kapitału wewnętrznego i alokowania go pomiędzy jednostkami.
To stanowisko może być Twoje, jeśli:
 • masz wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: ekonomia, finanse, rachunkowość, bankowość, ekonometria, statystyka),
 • masz doświadczenie w instytucji finansowej lub min. rok w firmie doradczej w pokrewnym obszarze,
 • znasz ogólne zasady rachunkowości finansowej i zarządczej, sprawozdań finansowych banku, rynków finansowych, technik pomiaru i zarządzania ryzykiem, metod ilościowych i statystycznych służących do analizy danych, modelowania i prognozowania,
 • znasz podstawowe produkty bankowe z obszarów inwestowania nadwyżek i zabezpieczenia ekspozycji banku na stopę procentową i fx,
 • znasz otoczenie regulacyjne i prawne dot. zarządzania ryzykiem w bankach,
 • masz zdolności analityczne, umiejętności interpretacji danych oraz formułowania na ich podstawie wniosków i opinii,
 • umiesz opracowywać i prezentować analizy i reporty zarządcze,
 • posiadasz praktyczną znajomość MS Office (Excel, Access, VBA), środowisko baz danych Oracle, OBIEE, Oracle SQL i PL SQL,
 • potrafisz pracować zespołowo i znasz zasady zarządzania projektami,
 • potrafisz doskonale organizować swoją pracę, podejmujesz inicjatywy i bierzesz odpowiedzialność za powierzone zadania.

pko, bank, bp

To dobry dzień na aplikowanie! #ZajmijStanowisko.

Co się stanie po kliknięciu "APLIKUJ"?
Jeśli Twoja aplikacja wzbudzi nasze zainteresowanie, rekruter PKO Banku Polskiego zadzwoni do Ciebie, żeby umówić się na rozmowę rekrutacyjną. Do usłyszenia!
APLIKUJ TERAZ