Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Specjalista ds. ewidencji środków trwałych i inwestycji


PKP CARGO S.A. jest największym kolejowym przewoźnikiem towarowym w Polsce i jednym z największych w Unii Europejskiej. Oferuje zintegrowane łańcuchy logistyczne, łącząc transport kolejowy, samochodowy oraz morski.

 

W PKP CARGO zatrudnionych jest blisko 16 tys. osób, którym oferujemy ciekawą, pełną wyzwań pracę w prężnie rozwijającej się firmie. Zapewniamy stabilne warunki zatrudnienia, możliwości rozwoju zawodowego w strukturach firmy oraz przyjazną atmosferę.

 

Kliknij aplikuje i zostań członkiem zespołu PKP CARGO S.A.

 

Dołącz do naszego zespołu jako:

Specjalista ds. ewidencji środków trwałych i inwestycji
Miejsce pracy: Katowice

Wyzwania, jakie na Ciebie czekają:

 • Księgowanie w systemie SAP zdarzeń gospodarczych dotyczących rzeczowych aktywów trwałych, aktywów niematerialnych oraz praw do użytkowania aktywów
 • Przeprowadzanie kontroli formalno-rachunkowej dowodów księgowych  z obszaru majątku trwałego
 • Nadzór nad prawidłowością prowadzonej ewidencji rzeczowych aktywów trwałych, aktywów niematerialnych oraz praw do użytkowania aktywów
 • Nadzór nad prawidłowością zastosowanych w systemie SAP podatkowych stawek amortyzacyjnych dla środków trwałych i aktywów niematerialnych zgodnie z przepisami ustawy o PDOP oraz wewnętrznymi aktami prawnymi oraz dokonywanie ich zmian w systemie SAP
 • Analiza zgłaszanych przez komórki organizacyjne umów dzierżawy pod kątem jej właściwej klasyfikacji księgowej zgodnie z MSSF 16 oraz Ustawą o Rachunkowości
 • Przygotowywanie danych finansowych z zakresu rzeczowych aktywów trwałych, aktywów niematerialnych oraz praw do użytkowania aktywów na potrzeby odbiorców wewnętrznych i zewnętrznych
 • Sporządzanie miesięcznych rejestrów rzeczowych aktywów trwałych, aktywów niematerialnych oraz praw do użytkowania aktywów
 • Analiza i inwentaryzacja kont księgowych z zakresu rzeczowych aktywów trwałych, aktywów niematerialnych oraz praw do użytkowania aktywów
  oraz weryfikacja ich zgodności z ewidencją analityczną
 • Opracowywanie zmian do obowiązujących w Spółce przepisów wewnętrznych z zakresu obszaru kompetencyjnego zespołu ds. ewidencji majątku trwałego i inwestycji
 • Wspomaganie bieżących działań operacyjnych i organizacyjnych Biura Rachunkowości i Podatków

Jesteś Kandydatem, którego szukamy, jeśli posiadasz:

 • Wykształcenie wyższe ekonomiczne
 • Doświadczenia w księgowości
 • Dobrą znajomość przepisów z zakresu ustawy o rachunkowości i MSSF
 • Dobrą znajomość środowiska MS Office, w szczególności Word, Excel
 • Wysoko rozwinięte zdolności analityczne
 • Samodzielność i skrupulatność w działaniu oraz dobrą organizację pracy
 • Zaangażowanie w realizację powierzonych zadań
 • Dokładność
 • Systematyczność, terminowość w działaniu
 • Umiejętność pracy pod presją czasu
 • Znajomość obsługi SAP – mile widziane

W zamian zaoferujemy Ci:

 • Stabilne zatrudnienie (w oparciu o umowę o pracę na pełen etat)
 • Pracę w zgranym zespole, w renomowanej firmie
 • Ulgowe Usługi Transportowe, zniżki na Bilety Międzynarodowe
 • Możliwość objęcia grupowym ubezpieczeniem na życie i skorzystania z prywatnej opieki medycznej
 • Bogaty pakiet świadczeń socjalnych (m.in dofinansowanie do rodzinnego wypoczynku, pożyczki dla pracowników na preferencyjnych warunkach, dofinansowanie do żłobków i przedszkoli)
Prosimy o zamieszczanie na przesyłanych CV klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych osobowych, którym jest PKP CARGO S.A. z siedzibą w Warszawie (02-021), przy ulicy Grójeckiej 17 w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L119, s.1, dalej zwane: „RODO”, zawartych w moim CV dla potrzeb obecnej rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu/jak również na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych w okresie do 6 miesięcy kalendarzowych liczonych od dnia wyrażenia niniejszej zgody, nie dłużej jednak niż do czasu wygaśnięcia roszczeń wynikających z rekrutacji*

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119, s.1), dalej zwane: „RODO” informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PKP CARGO S.A. z siedzibą w Warszawie (02-021), przy ulicy Grójeckiej 17.
2.Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w PKP CARGO S.A.: iod@pkp-cargo.eu, tel. (22) 391-46-65.
3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: a)realizacji toczącego się procesu re
krutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu
b)prowadzenia przyszłych rekrutacji w okresie 6 kolejnych miesięcy kalendarzowych liczonych
od dnia wyrażenia niniejszej zgody (jeśli wyraziła Pani/wyraził Pan zgodę w CV na obecną jak i na przyszłe rekrutacje).
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez pracowników zajmujących się procesem rekrutacji i/lub osobę upoważnioną do procesu rekrutacyjnego w danej komórce organizacyjnej PKP CARGO S.A. oraz podmioty zewnętrzne przetwarzające dane osobowe na podstawie odrębnych zleceń przekazanych przez PKP CARGO S.A., tj. podmioty przetwarzające (agencje rekrutacyjne).
4.PKP CARGO S.A. może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w prawnie usprawiedliwionym celu jakim jest proces rekrutacji. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Nieudzielenie zgody będzie oznaczać brak możliwości udziału w rekrutacji.
5.Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.
6.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wygaśnięcia roszczeń związanych z procesem rekrutacyjnym na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb przyszłych rekrutacji, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody, nie dłużej jednak niż przez 6 miesięcy.
7.Przysługuje Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorcze go w przypadku, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy.
8.Przysługuje Pani/Panu prawo do: wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody. Dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania zgody na przetwarzanie danych w procesie rekrutacji, nie dłużej jednak niż do wygaśnięcia ewentualnych roszczeń związanych z procesem zatrudnienia.
9.W oparciu o podane Pani/Pana dane osobowe, PKP CARGO S.A. nie będzie podejmowała zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO. Profilowaniem jest wykorzystanie danych osobowych do oceny niektórych Pana/Pani cech w kontekście spełnienia wymogów wymaganych na stanowisku, na które prowadzona jest rekrutacja.
APLIKUJ TERAZ