Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Specjalista ds. finansowania


Specjalista ds. finansowania
Miejsce pracy: Warszawa - Al. Wyścigowa 6
Będziesz odpowiedzialna/y za:
 • weryfikacja danych podawanych przez Klientów w formularzach kredytowych,
 • procesowanie wniosków kredytowych,
 • współpraca z instytucjami finansującymi oraz Doradcami Klienta,
 • udzielanie Doradcom i Klientom informacji dotyczących kredytów/leasingów/pożyczek,
 • obsługa dedykowanych skrzynek pocztowych/infolinii,
 • prowadzenie ewidencji wniosków kredytowych/leasingowych/pożyczkowych,
 • przygotowywanie raportów oraz podsumowań,
 • kontakt z Klientem,
 • nadzór nad realizacją oraz obiegiem dokumentacji,
 • archiwizacja dokumentacji.
Wyślij nam swoje CV jeśli posiadasz:
 • chęć pracy w trybie zmianowym (pon - pt: 8:00-20:00; sob: 8:00-16:00),
 • min. rok doświadczenia współpracy z instytucjami bankowymi,
 • wykształcenie wyższe lub w trakcie studiów,
 • skrupulatność, dokładność i dbałość o szczegóły,
 • miła aparycja wraz z nastawieniem na potrzeby Klienta,
 • umiejętność tworzenia raportów i analiz.
Mamy dla Ciebie:
 • umowę o pracę,
 • możliwość rozwoju w strukturach,
 • wszelkie niezbędne narzędzia pracy,
 • pakiet benefitów – po okresie próbnym,
 • pracę w przyjaznej atmosferze.
Firma zastrzega sobie prawo odpowiedzi na wybrane oferty.

Prosimy o dołączenie podpisanej klauzuli ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Esoleo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zawartych w dostarczonych dokumentach aplikacyjnych, a w szczególności mojego wizerunku, na potrzeby procesu rekrutacji, na który aplikuję."

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., dalej „RODO”, informujemy, że: Administratorem danych osobowych jest Esoleo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Wyścigowej 6, dalej „Esoleo”. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się na adres: rodo@esoleo.pl lub kierując korespondencję pisemna na adres siedziby Esoleo. Dane osobowe przetwarzane będą w celu: a) prowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO; b) rejestracji w bazie kandydatów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, może być ona wycofana w każdym czasie bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano przed wycofaniem zgody. Dane osobowe mogą być udostępniane odbiorcom danych uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów, podmiotom współpracującym z Esoleo, podmiotom przetwarzających dane na zlecenie Esoleo. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu a) tj. prowadzenia procesu rekrutacyjnego oraz przez 6 miesięcy po zakończonym procesie, b) gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 2 lat od przesłania zgłoszenia bądź do momentu wycofania zgody c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń. Po ustaniu celu przetwarzania dane zostaną usunięte.

Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo do: a) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; b) żądania dostępu do danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do przenoszenia danych tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe; c) wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania ze względu na swoją szczególną sytuację; d) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy RODO.

Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w procesie rekrutacyjnym.

Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje dane zawarte w CV.

Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane, ani nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji
APLIKUJ TERAZ