Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Specjalista ds. Finansowych


Ponar Wadowice S.A. jest wiodącym producentem hydrauliki siłowej. Źródłem naszego sukcesu na rynku polskim i zagranicznym jest zadowolenie klientów. Osiągamy to poprzez ciągłe poszerzenie asortymentu oraz dobrze zorganizowaną i wykwalifikowaną kadrę. W związku z dynamicznym rozwojem naszego zakładu poszukujemy kandydatów, których cechuje otwartość na zmiany, konsekwencja w realizacji zadań, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole oraz dążenie do samorealizacji i rozwoju.

Specjalista ds. Finansowych

 

Miejsce pracy: Wadowice

 
Główne zadania:
 • przygotowywanie krótkoterminowych i długoterminowych prognoz płynności,
 • bieżący monitoring i prognoza kowenantów finansowych,
 • wsparcie w procesie zarządzania gotówką; przygotowanie i prowadzenie monitoringu przepływów finansowych,
 • wsparcie procesów zarządzania płynnością finansową,
 • wsparcie działań związanych z pozyskiwaniem finansowania oraz utrzymywaniu relacji z instytucjami finansowymi takimi jak: banki, leasingodawcy, firmy ubezpieczeniowe, poprzez spotkania, przygotowanie materiałów do negocjacji warunków i zabezpieczeń, analizę umów, porównywanie ofert,
 • obsługa gwarancji bankowych i innych dokumentów wymaganych przez banki, instytucje leasingowe oraz factoring: w szczególności dokumentów do monitoringu; wniosków kredytowych, pożyczkowych, dotacyjnych,oświadczeń, formularzy, itd.,
 • dostarczanie wiarygodnej informacji zarządczej, służącej do podejmowania decyzji kierownictwu firmy,
 • wsparcie controllingu finansowego, zwłaszcza w zakresie projektów z dofinansowaniem unijnym,
 • współpraca z działem księgowości w zakresie zamknięcia miesiąca oraz sporządzania sprawozdań kwartalnych i rocznych.

 

Wymagania formalne:
 • wyższe wykształcenie (preferowane kierunki: Ekonomia, Bankowość, Finanse i Rachunkowość),
 • wiedza z zakresu bankowości w szczególności produktów oferowanych przez banki i instytucje finansowe,
 • wiedza z obszaru zarządzania płynnością, analizy finansowej, rachunkowości finansowej i zarządczej,
 • min. 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze finansów, raportowaniu, analizach,
 • doświadczenie w pracy i w rozwijaniu programów ERP, bardzo dobra znajomość pakietu MS Office w szczególności : Excel i Power Point, znajomość SQL mile widziana,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.

Oczekiwania interpersonalne:

 • zdolność analitycznego myślenia i wyciągania syntetycznych wniosków,
 • umiejętność pracy z liczbami,
 • samodzielne planowanie i organizacji pracy,
 • skrupulatność, dokładność i odpowiedzialność,
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole o rozbudowanej strukturze organizacyjnej,
 • umiejętność ustalenia priorytetów oraz inicjatywa w realizacji powierzonych zadań.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę w podmiocie o stabilnej sytuacji finansowej,
 • pracę w ambitnym i twórczym zespole,
 • szansę na zdobycie doświadczenia w czołowej spółce produkcyjnej w segmencie hydrauliki siłowej,
 • możliwość rozwoju oraz podnoszenia kwalifikacji,
 • pakiet sportowy Medicover sport.
Kandydaci do pracy powinni na swoim CV dopisać następującą klauzulę:„Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji”Zastrzegamy sobie prawo do udzielania odpowiedzi tylko wybranym kandydatom
APLIKUJ TERAZ