Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Specjalista ds. Księgowości


Ogłoszenie numer: 6826863, z dnia 2022-04-29

Specjalista ds. Księgowości

Miejsce pracy: Warszawa, ul. Szczęśliwicka 40

 

Opis stanowiska

 • sprawdzanie dokumentów księgowych pod względem formalno-rachunkowym.
 • dekretowanie i księgowanie dokumentów w programie finansowo-księgowym Xpertis.
 • prowadzenie rejestru zakupów.
 • wprowadzanie planu rzeczowo-finansowego w programie finansowo-księgowym.
 • księgowanie wyciągów bankowych – opłaty za studia, kaucje gwarancyjne, Fundusz Stypendialny.
 • uzgadnianie salda kont rozrachunkowych i bankowych.
 • wprowadzanie na bieżąco opłat za usługi edukacyjne do programu USOS poprzez import plików.
 • rozliczanie wpłat z przypisanymi należnościami w programie USOS (czesne, dyplomy, druga specjalność, itp.).
 • wystawianie faktur, zaświadczeń za wniesione opłaty z tytułu usług edukacyjnych.
 • monitoring należności z tytułu sprzedaży usług edukacyjnych i pozostałej sprzedaży (monity, wezwania do zapłaty).
 • przygotowanie dokumentacji do windykacji należności uczelni.
 • księgowanie należności uczelni na podstawie dokumentu sądowego Nakaz Zapłaty.
 • księgowanie rozliczeń finansowych z komornikiem.
 • księgowanie listy wypłat dla studentów (stypendia, zapomogi, itp.)
 • prowadzenie Księgowości projektów Funduszy Strukturalnych.
 • współudział w przygotowaniu deklaracji VAT (JPK_V7) w zastępstwie.
 • przygotowanie danych do sprawozdawczości z zakresu powierzonych zadań.
 • archiwizowanie dokumentów z zakresu powierzonych czynności.

Wymagania

 • wykształcenie co najmniej średnie ekonomiczne, preferowane wyższe
 • doświadczenie zawodowe co najmniej 5 letni staż pracy w księgowości,
 • znajomość obowiązujących przepisów ustawy o rachunkowości, podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku Vat,
 • znajomość przepisów Funduszy Unijnych (POWER, EFS,FRSE),
 • znajomość obsługi programów finansowo-księgowych oraz pakietu MS Office,
 • samodzielność, dokładność, zaangażowanie, doskonała organizacja pracy oraz umiejętność pracy w zespole.

Oferujemy

 • wynagrodzenie zasadnicze 4200,00 brutto,
 • dodatek stażowy 1% za każdy przepracowanych rok, max. 20 %,
 • praca w wymiarze pełnego etatu na okres próbny,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji,
 • pakiet socjalny.

Wymagane dokumenty:

 • CV + list motywacyjny;
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

http://bip.aps.edu.pl/attachments/download/450

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.
APLIKUJ TERAZ