Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Specjalista ds. MSSF i konsolidacji


GROUND FROST to firma specjalizująca się w modelowaniu finansowym i analizie danych. Pracujemy dla firm polskich i zagranicznych, w tym dla szeregu renomowanych instytucji finansowych i spółek giełdowych. Świadczymy profesjonalne usługi w zakresie wycen przedsiębiorstw, instrumentów finansowych oraz wartości niematerialnych. Doradzamy w transakcjach przejęć i połączeń jednostek, uczestniczymy w sporach sądowych dotyczących tego typu transakcji, a także wspomagamy spółki giełdowe w raportowaniu zgodnym z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.

 

Nasi pracownicy to niewielki, dobrze zgrany zespół na wysokim poziomie merytorycznym. Nasza praca to praca z liczbami, danymi finansowymi i operacyjnymi naszych klientów.

 

Jeżeli rozumiesz liczby i to, co potrafią powiedzieć, a także potrafisz dopasowywać narzędzia matematyczne do prowadzonych analiz - zapraszamy do nas!

 

Specjalista ds. MSSF i konsolidacji
Miejsce pracy: Łódź
Zadania, jakie dla Ciebie mamy:
 • Przygotowywanie opinii w zakresie stosowania Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej dla klientów.
 • Analizowanie transakcji pod kątem ich prawidłowego ujęcia w księgach rachunkowych.
 • Przygotowywanie oraz weryfikacja testów na utratę wartości zgodnie z MSR 36.
 • Przygotowywanie oraz opiniowanie polityk rachunkowości zgodnych z MSSF.
 • Doradztwo dla klientów przy sporządzaniu skonsolidowanych sprawozdań finansowych.
 • Klasyfikacja instrumentów finansowych, przeprowadzanie testów SPPI i 10%.
 • Uczestniczenie w procesach alokacji ceny nabycia w transakcjach połączeń jednostek.
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych skonsolidowanych oraz jednostkowego sprawozdania finansowego według MSSF.
 • Weryfikacja i analiza danych finansowych na potrzeby sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego wg MSSF.
Dołącz do nas, jeśli posiadasz:
 • Wykształcenie wyższe (ekonomia, finanse, rachunkowość).
 • Praktyczną znajomość procesu konsolidacji oraz przeprowadzania korekt konsolidacyjnych.
 • Znajomość ustawy o rachunkowości oraz MSR/MSSF popartą co najmniej 3 letnim doświadczeniem.
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację na tematy merytoryczne oraz pisanie raportów.
 • Umiejętność posługiwania się arkuszami kalkulacyjnymi oraz pakietem Office.
 • Takie cechy jak: dokładność, samodzielność, obowiązkowość, systematyczność i komunikatywność.
Oferujemy:
 • Pracę w młodym, zmotywowanym i wzajemnie wspierającym się środowisku.
 • Brak nudy – realizację projektów z różnych branż i różnych typów.
 • Realizację projektów dla największych polskich przedsiębiorstw i banków.
 • Elastyczny czas pracy.
 • Szeroko zakrojony pakiet szkoleń.
 • Konkurencyjne wynagrodzenie.
 • Dofinansowanie benefitów (pakiet medyczny, ubezpieczenie na życie, pakiet sportowy).
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.
APLIKUJ TERAZ