Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Specjalista ds negocjacji i rozliczeń inwestycji


Jesteśmy pierwszą i największą w Polsce firmą zajmującą się planowaniem, budową i obsługą współdziałających sieci radiowych Orange i T-Mobile. Oferujemy usługi największym operatorom w kraju, zapewniając im optymalną bazę technologiczną do konkurowania. Wdrażamy innowacyjne technologie i dbamy o efektywność kosztową dla naszych klientów przy zachowaniu wysokiej jakości.

Naszym pracownikom zapewniamy unikalne możliwości rozwoju zawodowego i atrakcyjne warunki zatrudnienia. Wyrazem uznania dla wysokiej jakości polityki personalnej, przyjaznej kultury organizacyjnej oraz rozwiązań służących podnoszeniu kwalifikacji pracowników w NetWorkS! jest przyznane nam godło Inwestor w Kapitał Ludzki.

 

Poszukujemy pracownika na stanowisko:

Specjalista ds negocjacji i rozliczeń inwestycji
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: 86/AS/LPD/2022
Opis zadań na stanowisku:
 • Obsługa umów najmu/dzierżawy w zakresie administracyjnym, kosztowym oraz prawnym
 • Udział w przetargach (przygotowanie i złożenie stosownych dokumentów)
 • Negocjowanie warunków umów pod kątem modernizacji/rozbudowy stacji, instalacji klienckiej, pdnajmu/poddzierżawy, warunków oraz terminów płatności
 • Opiniowanie nowych umów
 • Kontakt z Wynajmującym/Wydzierżawiającym w sprawach związanych z użytkowaną powierzchnią
 • Współpraca wewnątrz NetWorkS! oraz z odpowiednimi jednostkami operatorów (TMPL, PLKI, OPL, P4)
Oczekiwania wobec kandydatów:
 • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w firmie telekomunikacyjnej
 • Doświadczenie w pracy z umowami i dużą ilością danych
 • Umiejętność prowadzenia negocjacji
 • Wysoki poziom umiejętności interpersonalnych
 • Umiejętność pracy w grupie
 • Samodzielność w działaniu, bardzo dobra organizacja pracy
Wybranej osobie oferujemy:
 • Umowę o pracę
 • System premiowy
 • Prywatną opiekę medyczną w Enel-Med
 • Ubezpieczenie na życie
 • Kartę sportową
 • Dodatkowy dzień wolny w roku
 • Dodatkowe świadczenia socjalne
W CV (życiorysie) prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w załączonych dokumentach aplikacyjnych/w załączonym CV/ przez NetWorkS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3, jako administratora danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych - na potrzeby realizacji procedur rekrutacji pracowników przeprowadzanych na obecne i przyszłe stanowiska. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne oraz że mam prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich poprawiania i złożenia oświadczenia o cofnięciu niniejszej zgody w każdym czasie.Jednocześnie informujemy, że bez powyższego oświadczenia oferta pracy nie będzie rozpatrywana.
APLIKUJ TERAZ