Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Specjalista ds. Obsługi projektów naukowych


Akademia Leona Koźmińskiego jest samodzielną, niezależną finansowo uczelnią wyższą o pełnych prawach akademickich, założoną w 1993 roku i zlokalizowaną w sercu Europy. Oferta uczelni obejmuje różnorodne programy studiów licencjackich, magisterskich, podyplomowych, MBA oraz doktoranckich. Uczelnia uzyskała polskie i uznane na świecie akredytacje, w tym potrójną koronę akredytacji EQUIS, AACSB, AMBA. Zajmuje także wiodące miejsca w światowych i krajowych rankingach edukacyjnych, potwierdzających wysoką jakość kształcenia i działalności naukowo-badawczej. Od 2009 roku Akademia Leona Koźmińskiego nieprzerwanie znajduje się w rankingach „Financial Times” (FT), obejmujących najlepsze uczelnie biznesowe z całego świata.

Akademia Leona Koźmińskiego prowadzi rekrutację na stanowisko:
Specjalista ds. Obsługi projektów naukowych
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: 14/ADM/BBNiRK/24
Główne obowiązki:
 • kompleksowa obsługa administracyjno-finansowa projektów naukowo-badawczych (NCN, NCBR, MEIN, programy ramowe UE, fundusze norweskie itp.), obejmująca:
  - doradztwo w zakresie możliwości pozyskiwania finansowania na działalność naukową;
  - wsparcie w przygotowywaniu wniosków grantowych finansowanych z środków krajowych i zagranicznych, pod kątem wymagań konkursowych, kwestii formalnych, budżetowych;
  - prowadzenie ewidencji i czuwanie nad obiegiem dokumentacji projektów: faktur, umów itp.;
  - przygotowywanie dokumentów, m.in. regulaminów, zapytań ofertowych, umów cywilnoprawnych itp.;
  - monitorowanie stopnia wykonania projektów (budżetu, harmonogramu) oraz ich rozliczanie;
  - przygotowywanie sprawozdawczości projektowej, m.in.: wniosków o płatność;
  - koordynacja przygotowania raportów okresowych oraz formalnego procedowania zmian w projekcie;
 • zamieszczanie i aktualizacja danych w systemie POL-on;
 • kontakt z instytucjami finansującymi;
 • współpraca w ramach realizacji projektów: z pracownikami naukowymi (odpowiedzialnymi za kwestie merytoryczne), działami finansowo-księgowymi, biurem prawnym i innymi komórkami organizacyjnymi zaangażowanymi w realizację i obsługę projektów;
 • wyszukiwanie nowych możliwości finansowania działalności naukowo-badawczej.
Wymagania:
 • wykształcenie wyższe;
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku (zarządzanie dofinansowanymi projektami badawczymi, przygotowywanie wniosków grantowych itp.);
 • znajomości języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację w mowie i piśmie (na poziomie co najmniej B2 zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego);
 • dobra znajomość pakietu Ms Office (w szczególności Excel, Word, Teams);
 • umiejętności analitycznego myślenia, otwartość na zmiany;
 • umiejętności planowania i organizacji pracy własnej, ustalania priorytetów;
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;
 • mile widziane doświadczenie w pracy w środowisku naukowym.
Oferujemy:
 • umowa o pracę w ramach pełnego etatu, stacjonarnie, częściowo zdalnie;
 • pracę w uznanej Uczelni rozpoznawanej na rynku edukacyjnym w Polsce i zagranicą;
 • możliwość udziału w wyjazdach zagranicznych organizowanych przez uczelnie partnerskie;
 • możliwość podjęcia studiów w ALK na preferencyjnych warunkach finansowych;
 • możliwość rozwoju zawodowego, udziału w szkoleniach, w tym w kursach językowych;
 • bezpłatny pakiet prywatnej opieki medycznej;
 • benefity w ramach świadczeń socjalnych;
 • praca w dogodnej lokalizacji i w nowoczesnym budynku.
Uprzejmie informujemy, że przesyłając zgłoszenie rekrutacyjne zgadza się Pani/Pan na przetwarzanie przez Akademię Leona Koźmińskiego, ul. Jagiellońska 59, 03-301 Warszawa, Pani/Pana danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu realizacji procesu rekrutacji, prowadzonego przez Akademię Leona Koźmińskiego, na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, przez czas trwania rekrutacji.

Zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi na wybrane zgłoszenia.
APLIKUJ TERAZ