Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Specjalista ds. Opracowywania Projektów i Pozyskiwania Funduszy


Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu jest największą i najszybciej rozwijającą się uczelnią niepubliczną w regionie radomskim.
Misją Akademii Handlowej Nauk Stosowanych jest kreowanie wykwalifikowanej kadry zarządzającej dla potrzeb biznesu, administracji i organizacji społecznych, zdolnej do przygotowywania i wdrażania efektywnych przedsięwzięć gospodarczych.
Uczelnia realizując swoją działalność edukacyjną dąży do wychowania studentów w duchu poszanowania praw człowieka, patriotyzmu, demokracji oraz odpowiedzialności za dobro społeczeństwa i państwa.

Specjalista ds. Opracowywania Projektów i Pozyskiwania Funduszy
Miejsce pracy: Radom
Cel stanowiska: Tworzenie projektów i pozyskiwanie funduszy na ich realizację. Profesjonalizm w zakresie przygotowywania wniosków o dofinansowanie w procesie pozyskiwania środków unijnych i krajowych, w szczególności dla projektów inwestycyjnych i badawczo-rozwojowych. Planowanie, realizacja i nadzór nad działaniami i postępem realizacji projektów. Zapewnienie sprawnej i efektywnej organizacji pracy.

 

Obowiązki:
 • Monitoring dostępności funduszy i źródeł finansowania.
 • Pozyskiwanie programów spójnych ze strategią i kierunkami funkcjonowania uczelni.
 • Budowanie koncepcji projektów w ścisłej współpracy z kadrą zarządzającą.
 • Pozyskiwanie informacji niezbędnych do przygotowywania dokumentacji unijnej we współpracy z partnerami projektowymi.
 • Prowadzenie procesu podpisywania umów o dofinansowanie.
 • Współpraca w procesie realizacji i rozliczania projektów.
 • Ścisła współpraca z firmami opracowującymi wnioski.
 • Raportowanie postępów i wydatków zgodnie z wymaganiami programów unijnych.
 • Rozliczanie przyznanych grantów.
 • Kompleksowy nadzór nad wdrażaniem i rozliczaniem projektów.
Wymagania:
 • Wykształcenie wyższe.
 • Znajomość programów, funduszy i inicjatyw oferujących wsparcie ze środków publicznych na finansowanie projektów.
 • Doświadczenie w zakresie opracowywania wniosków o dofinansowanie w procesie pozyskiwania dotacji z UE lub środków krajowych.
 • Biegła obsługa systemów informatycznych do składania wniosków o dofinansowanie.
 • Bardzo dobra organizacja pracy.
 • Umiejętność analitycznego myślenia analizy zagadnień i wyciągania wniosków, niezbędna przy weryfikacji wytycznych i kryteriów oceny.
 • Samodzielność i odpowiedzialność za realizowane zadania.
Oferujemy:
 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
 • Możliwość rozwoju zawodowego;
 • Ciekawą i pełną wyzwań pracę w dynamicznym zespole i środowisku biznesowym;
 • Niezbędne narzędzia pracy.
APLIKUJ TERAZ