Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Specjalista ds. Płatności i Analizy Cash Flow


Specjalista ds. Płatności i Analizy Cash Flow

Misją LOTAMS jest oferowanie usług najwyższej jakości poprzez wykonywanie przeglądów technicznych zgodnie z najwyższymi standardami, by zapewnić niezawodność operacji lotniczych i bezpieczeństwo pasażerom.

Nr ref.: TFR/01/2024
Obowiązki na stanowisku:
 • Przygotowywanie raportów dotyczących płynności finansowej oraz krótkoterminowych zobowiązań i należności
 • Analiza i zarządzanie krótkoterminowym cash flow
 • Współpraca w ramach projektów w zakresie finansowania bieżącej działalności i przyszłych inwestycji
 • Sprawdzanie i przygotowywanie planowanych przelewów zgodnie z wyznaczonymi terminami
 • Obsługa płatności walutowych oraz zarządzanie przelewami w systemie finansowym oraz w bankowości elektronicznej
 • Weryfikacja i autoryzacja płatności bankowych
Nasze wymagania:
 • Min. 5 lat doświadczenia w pracy na analogicznym stanowisku
 • Znajomość systemów płatnościowych i bankowości elektronicznej
 • Umiejętność analitycznego myślenia i szybkiego rozwiązywania problemów
 • Wykształcenie wyższe (preferowane kierunki z obszaru finansów)
 • Bardzo dobra znajomość pakietu Office, w szczególności Excel
Oferujemy:
 • Pakiet benefitów pozapłacowych, w tym Multisport, LUXMED itp.
 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 • Preferencyjne ceny biletów lotniczych
Uprzejmie informujemy, że odpowiemy wyłącznie na wybrane oferty.

Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest LOT AIRCRAFT MAINTENANCE SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie, przy ul. Komitetu Obrony Robotników 45C, 02-146 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000352848, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRK, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 225 470 099,40 zł, NIP: 522-294-67-95, REGON: 142321116 moich danych osobowych zawartych w formularzu aplikacyjnym i CV w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji.

Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie.
APLIKUJ TERAZ