Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Specjalista ds. Pozyskiwania Funduszy w Dziale Wsparcia Grantowego


Uniwersytet Medyczny w Lublinie ogłasza nabór na stanowisko:

Specjalista ds. Pozyskiwania Funduszy w Dziale Wsparcia Grantowego
Miejsce pracy: Lublin
Główne zadania:
 • bieżący monitoring możliwości pozyskania dofinansowania w ramach projektów unijnych, rządowych i innych zewnętrznych źródeł finansowania,
 • przygotowywanie kompleksowej dokumentacji aplikacyjnej zgodnie z wytycznymi i wymaganiami konkursowymi
 • ścisła współpraca ze środowiskiem naukowym oraz współdziałanie z innymi jednostkami Uczelni, z instytucjami zewnętrznymi, krajowymi i zagranicznymi, w zakresie sporządzenia dokumentacji aplikacyjnej
 • prowadzenie akcji informacyjnej o istniejących programach i procedurach oraz doradztwo w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych dla Uczelni oraz jej pracowników
 • realizacja niezbędnych działań na każdym etapie oceny wniosku aplikacyjnego oraz podpisania umowy grantowej
Wymagania:
 • wykształcenie wyższe,
 • co najmniej roczne doświadczenie w zakresie pisania projektów, w szczególności naukowych, badawczo-rozwojowych, wdrożeniowych lub/i inwestycyjnych, współfinansowanych ze środków krajowych lub międzynarodowych,
 • bardzo dobra znajomość źródeł finansowania projektów, w tym szczególnie podstawowych aktów prawnych, zasad oraz wytycznych regulujących realizację projektów w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych oraz funduszy pomocowych,
 • znajomość specyfiki realizacji projektów współfinansowanych z UE w sektorze finansów publicznych,
 • bardzo dobra praktyczna znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • bardzo dobra znajomość programów biurowych (Word, Excel).
 • mile widziane doświadczenie w aplikowaniu o granty Komisji Europejskiej (ERC, Horyzont Europa, MSCA)
Pożądane cechy:
 • samodzielność w działaniu,
 • bardzo dobra organizacja pracy,
 • dokładność, terminowość i rzetelność w przygotowywaniu dokumentacji,
 • umiejętność pozyskiwania informacji i inicjatywa w proponowaniu nieszablonowych rozwiązań,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
Oferujemy:
 • Atrakcyjne wynagrodzenie składające się z stałej podstawy i pochodnych oraz sucess fee
 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
 • Pracę w doświadczonym i kompetentnym zespole
 • Możliwość doskonalenia umiejętności i poszerzania wiedzy.
 • Pakiet socjalny.
APLIKUJ TERAZ