Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Specjalista ds. Przeciwdziałania Przestępstwom Wewnętrznym


Specjalista ds. Przeciwdziałania Przestępstwom Wewnętrznym
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: ZPT-5221
Jeśli jesteś osobą, która:
 • posiada wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: prawo, kryminologia, bezpieczeństwo wewnętrzne, bankowość i pokrewne) oraz co najmniej 3 letnie doświadczenie w pracy w sektorze bankowym, w obszarze przeciwdziałania przestępstwom, audytu, kontroli wewnętrznej albo na stanowisku związanym z prawem w biznesie,
 • jest samodzielna, odpowiedzialna, wnikliwa, dociekliwa i jednocześnie umie pracować pod presją czasu,
 • wykazuje się odpornością na sytuacje stresowe, potrafi trafnie reagować bez wcześniejszego skryptu działania,
 • potrafi interpretować przepisy prawa,
 • umie znaleźć igłę w stogu siana,
 • ma zdolność analitycznego myślenia i łączenia faktów,
 • efektywnie współpracuje z zespołem oraz z innymi komórkami organizacyjnymi,
 • może pochwalić się doskonałą organizacją pracy oraz samodzielnością w działaniu,
 • posiada czynne prawo jazdy kat. B,
 • zna i sprawnie obsługuje pakiet MS Office, w szczególności MS Excel.
Mamy dla Ciebie pracę, która polega na:
 • realizowaniu zadań z zakresu przeciwdziałania przestępstwom i oszustwom w jednostkach organizacyjnych Banku oraz Spółek Zależnych,
 • prowadzeniu postępowań wyjaśniających w przypadku pozyskania informacji dotyczących podejrzenia popełnienia przestępstwa wewnątrz-bankowego lub istotnego naruszenia,
 • budowie bankowego systemu przeciwdziałania nadużyciom wewnętrznym oraz wdrażaniu innych procesów i narzędzi służących do wczesnego wykrywania anomalii, i odchyleń mogących wskazywać na ryzyko popełnienia przestępstw oraz nadużyć popełnianych przez Pracowników Banku, i Podmioty Współpracujące,
 • kontroli raportów analitycznych i przygotowywaniu wniosków na ich podstawie,
 • przygotowywaniu rekomendacji osobowych w przypadku zidentyfikowania popełnienia przestępstwa oraz gromadzenia w tym zakresie niezbędnej dokumentacji,
 • współpracy z organami ścigania,
 • uczestnictwie w procesie opiniowania produktów i procedur bankowych w zakresie bezpieczeństwa Banku oraz Spółek Zależnych,
 • bieżącej współpracy z innymi jednostkami wykonującymi czynności kontrolne w ramach Grupy Bankowej.
Oferujemy:
 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę (w wypadku zastępstwa) zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na zastępstwo,
 • praca w oparciu o wartości - zwinność, prostota, zespołowość i etyka,
 • obszerny pakiet socjalny (karta multisport, prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie, konkursy wewnętrzne, programy zniżkowe i lojalnościowe, 2 dni dodatkowo wolne za wolontariat itp.).
APLIKUJ TERAZ