Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Specjalista ds. raportowania


IT CONNECT to firma stworzona dla ludzi dynamicznych, realizujących się w codziennej pracy. Na bieżąco dysponujemy najciekawszymi propozycjami pracy w dziedzinie IT i technik, a nasi pracownicy pracują z najlepszymi i najbardziej znanymi firmami w Polsce. Poszukujemy zarówno doświadczonych specjalistów i menadżerów, jak również studentów ostatnich lat i świeżych absolwentów IT. Najważniejsza dla nas jest Twoja pasja i chęć samorealizacji. U nas będziesz realizować swoje marzenia!!Specjalista ds. raportowania

Miejsce pracy: Warszawa
Nr Ref.: [1692] A


Zadania:

 

Dla klienta z globalnej organizacji finansowej, ze specjalizacją w obszarze ryzyka kredytowego poszukujemy członka zespołów raportowych. (raportowanie regulacyjne lub raportowanie na potrzeby jednego z krajów UE)

Praca w tym zespole polega na identyfikacji obszarów wymagających optymalizacji i/lub automatyzacji, projektowaniu rozwiązań, uzgadnianiu rozwiązań z użytkownikami i ich implementacji.

 

Wymagania:
 • Doświadczenie w pracy w SAS 4GL, proste makra
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na komunikację ustną i pisemną (codzienna komunikacja w języku angielskim)
 • Umiejętność logicznego myślenia
 • Wysokie umiejętności komunikacyjne
Mile widziane:
 • Doświadczenie w obszarze ryzyka kredytowego
 • Doświadczenie projektowe w sektorze bankowym, ubezpieczeniowym lub finansowym
 • Doświadczenie w zakresie raportowania regulacyjnego
 • Znajomość podstawowych pojęć z zakresu ryzyka regulacyjnego
Oferujemy:
 • Poziom zaangażowania: 100%, przy czym w wyjątkowych sytuacjach można rozmawiać o niższym
 • Język projektu: EN
 • Okres zaangażowania: do uzgodnienia
 • Tryb pracy: model hybrydowy, przy czym warunki są bardzo elastyczne. Zespół samodzielnie ustala kiedy i jak często się spotyka


Na aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli: "Potwierdzam prawdziwość powyższych danych i zgadzam się na przetwarzanie i administrowanie moimi danymi, które podałam/em do wiadomości IT CONNECT Sp. z o.o. do celów rekrutacji pracowników. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y iż moje dane mogą zostać przekazane potencjalnym pracodawcom oraz, że mam prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania w wyżej opisanym celu oraz wobec przekazywania danych innym podmiotom, a także prawo zażądania zaprzestania przetwarzania moich danych osobowych ze względu na moją szczególną sytuację. Podanie danych jest dobrowolne. Jednocześnie wyrażam zgodę na podejmowanie czynności mających na celu weryfikacje prawdziwości przekazanych przeze mnie dokumentów i informacji w nich zawartych."
APLIKUJ TERAZ