Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Specjalista ds. współpracy z podmiotami leczniczymi


 COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.

Do projektu „Przystanek MAMA”, realizowanego na podstawie zawartej z Ministerstwem Zdrowia umowy o dofinansowanie projektu nr POWR.05.01.00-00-0023/18 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (szczegóły na https://przystanekmama.copernicus.gda.pl)
Poszukuje kandydata/kandydatki na stanowisko:

Specjalista ds. współpracy z podmiotami leczniczymi
Miejsce pracy: Gdańsk
Nr ref.: D1.110.85.2021

wymiar zatrudnienia: 1/1 etat

przewidywany czas zatrudnienia: do 30.04.2023

 

Oferujemy:
 • umowę o pracę, zdobycie doświadczenia zawodowego w warunkach dużego podmiotu leczniczego, stabilne warunki zatrudnienia
 • dużą samodzielność na stanowisku pracy
 • pracę przy realizacji ciekawego i potrzebnego projektu z zakresu depresji poporodowej
 • elastyczne godziny pracy
 • dobrowolne ubezpieczenie grupowe oraz program PPK realizowane przez PZU S.A.
 • CALYPSO – karta sportowa na preferencyjnych warunkach
 • pakiet dodatków pozapłacowych - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ("wczasy pod gruszą", zapomogi celowe, pomoc na cele mieszkaniowe - pożyczka remontowa)
 • możliwość rozwoju i doskonalenia zawodowego w postaci szkoleń zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych
 • zdobycie doświadczenia zawodowego w warunkach dużego podmiotu leczniczego
Podstawowe zadania na stanowisku:
 • kontakty z placówkami realizującymi projekt z obszaru województw pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego
 • rozliczanie wynagrodzeń dla pielęgniarek/położnych realizujących badania przesiewowe
 • nadzór nad realizacją umów przez wykonawców
 • rozliczanie należności wobec wykonawców
 • współpraca z partnerem projektu (Uniwersytet Gdański)
 • rekrutacja i rejestracja uczestników szkoleń on-line
 • monitorowanie wskaźników projektu
 • nadzór nad dokumentacja projektu
Zakres obowiązków dodatkowy (nie ujęty w projekcie, ale bezwzględnie potrzebny):
 • przygotowanie i składanie wniosków o płatność w systemie SL2014
 • rejestracja deklaracji uczestników projektu w systemie SL2014
 • kontakty z Instytucją Zarządzającą (Ministerstwo Zdrowia) w zakresie wniosków o płatność, próby do wniosku, kontroli projektu
Wymagania:
 • komunikatywność
 • samodzielność i doskonała organizacja pracy
 • doświadczenie w rozliczaniu wniosków o płatność
 • odpowiedzialność
 • znajomość programów biurowych
Mile widziane:
 • doświadczenie w pracy w branży medycznej
 • prawo jazdy kat. B i umiejętność prowadzenia samochodu
APLIKUJ TERAZ