Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Specjalista ds. wycen (energetyka odnawialna/branża elektryczna/branża konstrukcyjna)


Specjalista ds. wycen (energetyka odnawialna/branża elektryczna/branża konstrukcyjna)
Miejsce pracy: Warszawa
Będziesz odpowiedzialna/y za:
 • Wyceny projektowe dla potrzeb innych działów
 • Realizacja procesu sprzedaży (fakturowanie, administracja)
 • Dobór rozwiązań technicznych
 • Aktywne poszukiwanie nowych źródeł dostaw
 • Analityka cen zakupowych

Idealny kandydat jest osobą dobrze zorganizowaną, punktualną i pozytywnie nastawioną do życia. Potrafi skoordynować kilka zadań jednocześnie, zorganizować pracę innych osób, utrzymując przy tym porządek i świetną komunikację. Własne inicjatywy, otwarta osobowość i kreatywność są cechami szczególnie mile widzianymi.

 

Szukamy kandydata, który będzie odpowiedzialny za realizację wycen w biurze zakupów.


Wyślij nam swoje CV jeśli posiadasz:
 • Wykształcenie wyższe lub w trakcie studiów (preferowane kierunki: elektryka, energetyka, inne inżynierskie z branży),
 • Dobra znajomość pakietu MS Office, w szczególności Excel i Word,
 • Znajomość programu typu ERP mile widziana
 • Umiejętność pracy nad kilkoma zadaniami równocześnie
 • Umiejętność analitycznego myślenia, wyciągania wniosków i planowania
 • Dobrze rozwinięte zdolności interpersonalne, łatwość w nawiązywaniu kontaktów
 • Bardzo dobra organizacja pracy własnej
 • Podejmowanie inicjatywy własnej
 • Znajomość Incoterms
 • Podstawowa znajomość branży fotowoltaicznej
 • Zainteresowanie energetyką odnawialną będzie dodatkowym atutem
Mamy dla Ciebie:
 • Umowę o pracę,
 • Stabilne warunki zatrudnienia
 • Możliwość rozwoju osobistego w ciekawej branży,
 • Praca w młodym dynamicznym zespole
 • Pakiet benefitów: prywatną opiekę medyczną, kartę sportową.
 • Aktywną pracę z innymi działami firmy
Firma zastrzega sobie prawo odpowiedzi na wybrane oferty.

Prosimy o dołączenie podpisanej klauzuli ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Esoleo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zawartych w dostarczonych dokumentach aplikacyjnych, a w szczególności mojego wizerunku, na potrzeby procesu rekrutacji, na który aplikuję."

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., dalej „RODO”, informujemy, że: Administratorem danych osobowych jest Esoleo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Wyścigowej 6, dalej „Esoleo”. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się na adres: rodo@esoleo.pl lub kierując korespondencję pisemna na adres siedziby Esoleo. Dane osobowe przetwarzane będą w celu: a) prowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO; b) rejestracji w bazie kandydatów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, może być ona wycofana w każdym czasie bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano przed wycofaniem zgody. Dane osobowe mogą być udostępniane odbiorcom danych uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów, podmiotom współpracującym z Esoleo, podmiotom przetwarzających dane na zlecenie Esoleo. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu a) tj. prowadzenia procesu rekrutacyjnego oraz przez 6 miesięcy po zakończonym procesie, b) gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 2 lat od przesłania zgłoszenia bądź do momentu wycofania zgody c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń. Po ustaniu celu przetwarzania dane zostaną usunięte.

Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo do: a) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; b) żądania dostępu do danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do przenoszenia danych tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe; c) wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania ze względu na swoją szczególną sytuację; d) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy RODO.

Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w procesie rekrutacyjnym.

Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje dane zawarte w CV.

Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane, ani nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji
APLIKUJ TERAZ