Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Specjalista ds. zamówień publicznych


Ogłoszenie numer: 7889568, z dnia 2023-01-26

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Dział Zamówień Publicznych

ogłasza konkurs na stanowisko:

 

Specjalista ds. zamówień publicznych

Miejsce pracy: Warszawa

 

Opis stanowiska

Przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy, usługi i roboty budowlane także w ramach projektów współfinansowanych ze środków UE, w szczególności:

 • opracowywanie dokumentacji przetargowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
 • współpraca z jednostkami organizacyjnymi w sprawach związanych z przygotowaniem i prowadzeniem postępowań
 • udział w pracach komisji przetargowej
 • prowadzenie korespondencji z Wykonawcami
 • sprawowanie kontroli nad formalno-prawną prawidłowością dokumentów w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.

Wymagania

 • wykształcenie wyższe; mile widziane z zakresu Prawa, Administracji lub podyplomowe z zakresu zamówień publicznych
 • minimum dwuletnie doświadczenie zawodowe związane z praktycznym stosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych po stronie zamawiającego
 • praktyczna znajomość aktualnych przepisów z zakresu zamówień publicznych
 • zaangażowanie i umiejętność pracy w zespole
 • bardzo dobra organizacja pracy
 • umiejętność redagowania pism
 • sprawna obsługa pakietu MS Office
 • wysokie umiejętności interpersonalne, samodzielność, odpowiedzialność
 • mile widziana znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.
APLIKUJ TERAZ