Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Specjalista ds. Zamówień Publicznych


Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy – publiczna uczelnia muzyczna kształcąca dyplomowanych artystów muzyków – instrumentalistów, wokalistów, dyrygentów, kompozytorów, teoretyków, pedagogów, reżyserów dźwięku, aranżerów, animatorów kultury, z tytułem licencjata, magistra sztuki oraz doktora sztuki. Edukacja obejmuje muzykę klasyczną, jazzową, rozrywkową, estradową i kościelną.

Specjalista ds. Zamówień Publicznych
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Opis stanowiska
 • Koordynacja procesu przygotowania zamówienia publicznego, w szczególności:
  • Udzielanie komórkom organizacyjnym AMFN wszelkich wyjaśnień w zakresie udzielania zamówienia publicznego;
  • Współpraca przy przygotowaniu opisu przedmiotu zamówienia w zakresie zgodności z PZP;
  • Opracowanie dokumentacji przetargowej i kontrola kompletności dokumentacji na podstawie dostarczonych materiałów;
  • Udział w pracach komisji przetargowych w charakterze sekretarza komisji;
  • Zamieszczenie postępowań zgodnie z obowiązującymi zasadami;
  • Obsługa wewnętrznych systemów informatycznych związanych z procesem zamówień publicznych.
 • Prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz Regulaminem ZP obowiązującym w AMFN, w tym w szczególności:
  • Sporządzanie i prowadzenie dokumentacji z przebiegu procesu udzielania zamówienia publicznego;
  • Dokonywanie analizy ofert pod względem braku podstaw do wykluczenia z postępowania i spełnienia warunków udziału w postępowaniu;
  • Prowadzenie korespondencji z Oferentami;
  • Udział w pracach komisji przetargowych.
 • Sporządzanie niezbędnej korespondencji i dokumentacji związanej z realizacją Prawa Zamówień Publicznych w AMFN (m.in. sprawozdania, plany przesyłane do UZP.
 • Potwierdzanie zgodności z zasadami PZP ponoszonych wydatków.
Wymagania
 • Wykształcenie wyższe (mile widziane: prawo, administracja, zarządzanie);
 • Doświadczenie w realizacji procesu zamówień publicznych po stronie Zamawiającego;
 • Bardzo dobra znajomość przepisów Prawa Zamówień Publicznych wraz z aktami wykonawczymi, orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej oraz Ustawy o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych;
 • Samodzielność, dobra organizacja pracy, terminowość wykonywania zadań;
 • Bardzo dobra znajomość obsługi pakietu MS Office (w szczególności Word i Excel);
 • Samodzielność;
 • Wysoka kultura osobista i umiejętność współpracy z ludźmi.
Oferujemy
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy;
 • Zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych;
 • Dostęp do specjalistycznych szkoleń;
 • Pakiet socjalny, w tym: dofinansowanie wypoczynku.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.
APLIKUJ TERAZ